Laurentius J.M. Rumokoy

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUANTITATIVE ASSESSMENT OF S. CALCITRANS INFESTATION IN COWS SUFFERED SKIN DEFECTS, GRAZED ON TWO PASTURE TYPES

Laurentius J.M. Rumokoy, Marie Najoan, Meis J. Nangoy, Heidy Manangkot, Geetruida J.V. Assa, Wisje Lusia Toar

Abstract
    The purpose of this study was to quantitatively assess the Stomoxys calcitrans flies on Ongole-Crossbred (OC) cows suffered skin defects. This cross-sectional study used OC cows grazed in two pasture sites, namely under coconut canopy and on open grassland with a seven-day rotation system for each location. A sample collection of flies used a swipe net sized 23 cm X 35 cm. The result showed that the total of flies found in cows under the coconut canopy was 143 higher than in cows grazed on open land which reached 106 individuals. Diversity index of flies which activity in cows grazed in these two locations is categorized as 'medium' level. The abundance of S. calcitrans in OC cows grazed under the canopy compared to open land was significantly different (P <0.05). Skin defects that occurred in the cows in both locations are not only related to the role of S. calcitrans but also with other insects that interacted on the cow's skin, especially Haematobia irritans as blood-sucking flies.

Key words: flies; insect diversity; cows; crop cultivation


APRECIEREA CANTITATIVĂ A INFESTĂRII CU S. CALCITRANS, LA BOVINELE CU DEFECTE ALE PIELILOR, PĂŞUNATE PE DOUĂ TIPURI DE PAJIŞTE

Laurentius J.M. Rumokoy, Marie Najoan, Meis J. Nangoy, Heidy Manangkot, Geetruida J.V. Assa, Wisje Lusia Toar

Rezumat
    Scopul acestui studiu a fost aprecierea cantitativă a infestării cu muşte Stomoxys calcitrans asupra vacilor Ongole-Crossbreed (OC) care au prezentat defecte ale pieilor. Acest studiu transversal a fost aplicat pe populaţii bovine OC, întreţinute în două regiuni diferite – păşune sub coronament de cocotieri şi păşune descoperită, într-un sistem de rotaţie a păşunatului odată la 7 zile. Pentru colectarea specimenelor entomologice s-a utilizat un fileu cu deschiderea de 23 cm X 35 cm. Rezultatele au indicat o infestare mai mare în păşunea situată sub coronamentul de cocotieri – cu 143 mai multe specimene colectate, comparativ cu pajiştea de tip deschis – 106 specimene. Indexul de diversitate al muştelor, pentru cele două locaţii analizate a fost "mediu". Abundenţa S. calcitrans în zona păşunii cu coronament de cocotieri a fost semnificativ diferită (P<0.05) faţă de cea măsurată pentru pajiştea deschisă. Defectele pieilor rezultate de la vacile păşunate în ambele locaţii nu s-au datorat exclusiv acţiunii S. calcitrans, ci şi altor insecte care parazitează tegumentul bovinelor, în special Haematobia irritans, insecte hematofage.

Cuvinte cheie: muşte; diversitate a insectelor, vaci, culturi furajere