Lovita Adriani

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE EFFECT OF MANGOSTEEN (GARCINIA MANGOSTANA L.) PEEL EXTRACT AND MEAL USAGE IN SENTUL CHICKEN RATION, ON BLOOD BIOCHEMISTRY

Lovita Adriani, Tuti Widyastuti, An-An Yulianti

Abstract
   Objective: The purpose of this study was to evaluate mangosteen peel extract and meal on blood biochemistry. Material and Methods: extract and meal of mangosteen peel was assessed from Sentul chicken start from day old chick until 10 weeks old. The method used is experimental, with a complete randomized design. There were divided seven treatments, with five times repetition. Each unit had five chickens, so the total was 175. P0: basal ration without mangosteen; P1 : basal ration with 41 ml mangosteen peel extract/ kg ration; P2: basal ration with 81 ml mangosteen peel extract / kg ration; P3: basal ration with 122 ml mangosteen peel extract / kg ration; P4: basal ration with 41 ml mangosteen peel meal/ kg ration P5: basal ration with 81 ml mangosteen peel meal / kg ration P6: basal ration with 122 ml mangosteen peel meal / kg ratio. The result showed that effect of mangosteen peel extract have better effect on High Density Lipoprotein and Low Density Lipoprotein than using mangosteen peel meal. The conclusion is that by using mangosteen extract until 122 ml/kg ration is beneficial for increasing HDL and decreasing LDL levels in Sentul chicken, compare to mangosteen peel meal.

Key words: Mangosteen Peel Extract, Mangosteen Peel Meal, Sentul Chicken, HDL, LDL


STUDIU COMPARATIV CU PRIVIRE LA EFECTUL EXTRACTULUI ŞI FĂINII DIN COAJĂ DE MANGOSTAN (Garcinia mangostana L) DIN DIETA PUILOR SENTUL ASUPRA BIOCHIMIEI SÂNGELUI ACESTORA

Lovita Adriani, Tuti Widyastuti, An-An Yulianti

Rezumat
   Scopul acestui studiu a fost de a evalua efectul extractului şi a făinii din coajă de mangostan asupra biochimiei sângelui. Efectul extractului şi a făinii din coajă de mangostan a fost studiat pe puii Sentul începând din prima zi de viaţă şi până la vârsta de 10 săptămâni. Metoda experimentală folosită a fost complet randomizată. Au fost făcute şapte tratamente fiecare cu câte cinci repetiţii. Fiecare lot a cuprins câte cinci pui, deci în total au fost 175 de exemplare. P0: Raţie de bază fără mangostan; P1: raţie de bază cu 41 ml extract din coajă de mangostan/kg raţie; P2: raţie de bază cu 81 ml extract din coajă de mangostan/kg raţie; P3: raţie de bază cu 122 ml extract din coajă de mangostan/kg raţie; P4: raţie de bază cu 41 ml făină din coajă de mangostan/kg raţie; P5: raţie de bază cu 81 ml făină din coajă de mangostan/kg raţie; P6: raţie de bază cu 122 ml făină din coajă de mangostan/kg raţie. Rezultatele obţinute arată că extractul din coajă de mangostan conduce la scăderea lipoproteinelor cu densitate joasă din sânge în comparaţie cu folosirea făinii din coajă de mangostan. În concluzie se poate afirma că folosirea extractului de mangostan în proporţie de 122 ml/kg raţie este benefică pentru scăderea nivelului de LDL la puii Sentul, comparativ cu făina din coajă de mangostan.

Cuvinte cheie: extract din coajă de mangostan, făină, pui Sentul, HDL, LDL