M.Gh. Doliş

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING CHEMICAL COMPOSITION OF THE MULBERRY LEAVES FROM SELECTED MULBERRY HYBRID

M.Gh. Doliş, G. Nacu, Claudia Pânzaru, C. Şonea

Abstract
   During the growth of silkworm larvae study, also was done a research which aimed to determine the chemical composition of mulberry leaves from a Romanian Selected Hybrid. The results showed that advancing in the vegetation stage at the same time with different periods of the silkworm larvae’s growth, the mulberry leaves experience an aging process being noticed through its quality decreasing from chemical composition point of view. So, for example, the CP which was in average 20.78±0.627% (from DM), decreased during the study with 2.87%; while the CF had an average of 18.10±0.271%, (from DM) increased with 1.47%.

Key words: leaves, mulberry, silkworm larvae, chemical composition


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A FRUNZEI HIBRIDULUI SELECŢIONAT DE DUD

M.Gh. Doliş, G. Nacu, Claudia Pânzaru, C. Şonea

Rezumat
   Pe parcursul unei serii de creştere a vermilor de mătase pe timp de vară, s-au făcut o serie de cercetări, care au avut ca scop determinarea compoziţiei chimice a frunzei de dud administrate ca hrană, provenită de la Hibridul selecţionat de dud, obţinut în România. Rezultatele au arătat ca odată cu înaintarea în vegetaţie şi implicit pe parcursul fiecărei perioade de creştere a larvelor de mătase, frunza de dud suferă un proces de îmbătrânire, tradus prin diminuarea calităţii acesteia din punct de vedere al compoziţiei chimice. De exemplu, continutul în PB, care a fost în medie 20,78 ± 0,627% (SU), a scăzut în timpul studiului cu 2,87%; în timp ce conţinutul în CB, care a avut o medie de 18,10 ± 0,271%, (SU) a crescut cu 1,47%.

Cuvinte cheie: frunză, dud, larve, compoziţie chimică