Mirela Ahmadi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BY-PRODUCTS, BIOPROTEINS AND ANIMAL FEED

Mirela Ahmadi, Lavinia Ştef, I. Peţ, Florica Morariu, Camelia Tulcan, Cornelia Milovanov, Oana-Maria Boldura, D. Dronca, Mihaela Ivancia

Abstract
    By-products from food industry are very good sources of amino acids, peptides and proteins with high biological value. Transforming these by-products into nutritional supplements, in protein, peptide or amino acid sources would have beneficial effects both for the large quantities of whey from industry and for the food, feed and pharmaceutical industries. Such a protein-valuable by-product is the whey resulting from the cheese processing industry. Due to the high amount of whey this product it is considered "environmental pollutant", due to the high demand for oxygen for biodegradation (BOD – biochemical oxygen demand; COD – chemical oxygen demand). Thus, whey can be used directly in obtaining whey concentrates, protein isolates, whey powder; or indirectly in the production of feed, bioproteins, probiotics, lactose. Whey can be concentrated through several technological processes to produce products with different nutritional characteristics, being a good source of protein for the production of protein-supplemented feed or it can even be ingredient for the food industry. Bioproteins or cell biomass are unconventional sources of protein with much higher yields than the proteins produced by the bovine organism (which is considered a standard), but they are little used, especially in our country, and due to limitation of food and feed sources this has to be highlighted and took more in consideration.

Key words: by-products, whey, bioproteine, animal feed


SUBPRODUSE ALIMENTARE, BIOPROTEINE ŞI FURAJE

Mirela Ahmadi, Lavinia Ştef, I. Peţ, Florica Morariu, Camelia Tulcan, Cornelia Milovanov, Oana-Maria Boldura, D. Dronca, Mihaela Ivancia

Rezumat
    Subprodusele rezultate din industria alimentară sunt surse foarte bune de aminoacizi, peptide şi proteine cu valoare biologică ridicată. Transformarea acestor subproduse în suplimente nutritive, în surse de proteine, peptide sau aminoacizi ar aduce efecte benefice atât pentru industria care le produce în cantităţi mari, cât şi pentru industria alimentară, furajeră şi farmaceutică. Un astfel de subprodus valoros din punct de vedere proteic este zerul rezultat din obţinerea brânzeturilor. Datorită cantităţilor mari de zer produs, acesta este considerat „poluant al mediului înconjurător” datorită consumului mare de oxigen necesar degradării (BOD – biochemical oxygen demand; COD – chemical oxygen demand). Astfel, zerul poate fi utilizat direct în obţinerea unor concentrate de zer, a unor izolate proteice, a zerului praf; sau indirect în obţinerea de furaje, bioproteine, probiotice, lactoză. Zerul poate fi concentrat prin mai multe procedee tehnologice obţinându-se produse cu caracteristici nutritive diferite, fiind o bună sursă de proteine pentru obţinerea de furaje suplimentate proteic sau poate fi folosit chiar ca şi ingredient în industria alimentară. Bioproteinele sau biomasa celulară sunt surse neconvenţionale de proteine cu randament mult mai mare comparativ cu proteinele generate de organismul bovinelor (considerat etalon), care însă sunt puţin utilizate şi datorită limitării surselor alimentare şi furajere acestea ar trebui studiate mai aprofundat.

Cuvinte cheie: subproduse, zer, bioproteine, furaje