N. Mayasari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


LEVEL OF NATURAL AUTOANTIBODY BINDING CARDIOLIPIN IN COLOSTRUM AND NAÏVE CALVES, IN RELATION WITH DIFFERENT MATERNAL DRY PERIOD LENGTH

N. Mayasari, Xiaoyu H., G. de Vries Reilingh, G.J. Remmelink, B. Kemp, A.T.M. Van Knegsel, H.K. Parmentier

Abstract
    Natural autoantibodies may prevent infections, clear aging cells and metabolic waste, and also play a role in anti-tumor surveillance, anti-inflammatory activity and maintenance of homeostasis. The objective of this study was to study the presence of natural autoantibody (NAAb) IgM binding cardiolipin in colostrum of cows subjected to different dry period lengths and in plasma of their calves prior colostrum intake. Holstein-Friesian dairy cows were randomly assigned to 2 dry period lengths (0 or 60 days). Colostrum was sampled directly after calving. Blood samples of female calves were collected before colostrum intake. The titers of IgM in plasma or colostrum were determined by an indirect ELISA method. Natural autoantibody titers IgM binding cardiolipin are present in colostrum and plasma of naive calves prior colostrum intake. Cows with a 0-d dry period had lower IgM titers binding cardiolipin in colostrum compared with cows with a 60-d dry period. Naive calves have NAAb and omission of the dry period resulted in lower NAAb levels in colostrum and, but did not affect NAAb levels in plasma of calves before colostrum intake.

Key words: dry period, natural autoantibodies, colostrum and calf


NIVELUL CARDIOLIPINEI DE CUPLARE A AUTOANTICORPILOR NATURALI, ÎN COLOSTRU ŞI ÎN ORGANISMUL VIŢEILOR INDEMNI, ÎN RELAŢIE CU DIFERITE VALORI ALE DURATEI REPAUSULUI MAMAR LA VACI

N. Mayasari, Xiaoyu H., G. de Vries Reilingh, G.J. Remmelink, B. Kemp, A.T.M. Van Knegsel, H.K. Parmentier

Rezumat
    Autoanticorpii naturali (AaN) pot preveni infecţiile, purifica reziduurile metabolice şi elimina celulele îmbătrânite. De asemenea, ceştia pot fi implicaţi în mecanismele de supraveghere antitumorale, în activitatea antiinflamatorie şi în realizarea homeostaziei. Obiectivul acestui studiu a fost de a investiga prezenţa cardiolipinei de legare a autoanticorpilor naturali IgM în colostrul vacilor cu diferite lungimi ale repaosului mamar şi în plasma viţeilor acestora, înainte de imunizarea prin consumul laptelui colostral. Vacile din rasa Holstein - Friză au fost repartizate aleatoriu în două loturi, unul supus unui repaus mamar de 60 zile şi celălalt fără repaus mamar. Colostrul a fost prelevat imediat după fătare. Probele de sânge de la viţeii de sex femel au fost prelevate înainte de primul supt al colostrului. Nivelurile de IgM din plasmă şi colostru au fost determinate printr-o metodă ELISA indirectă. Astfel, cardiolipina de legare a autoanticorpilor naturali IgM a fost evidenţiată în colostru dar şi în plasma sanguină a nou-născuţilor, înainte e consumul colostrului. Vacile care nu au parcurs repausul mamar au avut valori ale IgM mult mai reduse, comparativ cu cele care au beneficiat de o perioadă de 60 zile repaus mamar. Viţeii au prezentat AaN în plasma sanguină la aceleaşi niveluri, înainte de consumul colostrului, indiferent dacă au provenit din vaci mame care au beneficiat de repaus mamar sau care nu au parcurs această perioadă.

Cuvinte cheie: repaus mamar, autoanticorpi naturali, colostru, viţel