Roxana Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


HEMATOLOGICAL DETERMINATIONS IN BRONCHOPNEUMONIA OF TAURINE YOUTH

Roxana Lazăr, M. Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
    The most widespread diseases in calves are respiratory diseases, which along with intestinal diseases produce important economic losses through prolonged morbidity, mortality, necessity sacrifices and the lack of weight gain. Bronchopneumoniae have a seasonal dynamics, occurring more frequently during autumn and winter, also may develop in the case animal clusters as enzootic.
    Most researchers believe that in gastroenteritis there is dehydration of the body followed by a hemoconcentration and, at the same time, relative increase in the number of erythrocytes. Due to the limited possibilities of compensating the hydro-mineral metabolism, the installation of acidosis is favored.
    The research was carried out on a 3-9-month-old taurine youth group grown in a farm in northern Moldova. The total number of erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, total white blood cells and blood levels were determined. Blood samples were drawn from the jugular vein into vacutainer tubes on EDTA support. The determinations were done with hematological analyzor ABX MICROS VET ABC.
    Research suggests that the number of erythrocytes is increased in the diseased individuals and the leukocyte formula changes significantly for neutrophils, eosinophils and lymphocytes.

Key words: calves, blood, hemoleucograma (CBC)


DETERMINĂRI HEMATOLOGICE ÎN BRONHOPNEUMONIE LA TINERETUL TAURIN

Roxana Lazăr, M. Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
    Îmbolnăvirile cele mai răspîndite la viţei sunt afecţiunile respiratorii, care alături de cele intestinale produc pierderi economice importante prin morbiditate prelungită, mortalitate, sacrificări de necesitate şi nerealizarea sporului în greutate. Bronhopneumoniile au o dinamică sezonieră, apărînd mai frecvent în timpul iernii şi toamnei, putând evolua în cazul aglomerărilor de animale şi sub formă enzootică.
    Majoritatea cercetătorilor opinează că în gastroenterită are loc o deshidratare a organismului care este urmată de o hemoconcentraţie şi în acelaşi timp, de creşterea relativă a numărului de eritrocite. Datorită posibilităţilor limitate de compensare a metabolismului hidro-mineral, este favorizată instalarea acidozei.
    Cercetările au fost făcute pe o grupă de tineret taurin, de 3-9 luni crescute într-o exploataţie gospodarească din nordul Moldovei. Au fost determinate numărul total de eritrocite, cantitatea de hemoglobină, hematocritul, numărul total de leucocite precum şi constantele sangvine. Probele de sânge s-au prelevat din vena jugulară în tuburi vacutainer, pe suport de EDTA. Determinările au fost efectuate cu Analizorul hematologic ABX MICROS VET ABC.
    În urma cercetărilor se poate concluziona că numărul de eritrocite este crescut la indivizii bolnavi şi formula leucocitară se modifică semnificativ pentru neutrofile, eozinofile şi limfocite.

Cuvinte cheie: viţei, sânge, hemoleucograma