Rodica ştefania Pelmuş

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MULTIVARIATE ANIMAL MODEL USED TO ESTIMATE THE BREEDING VALUES FOR WEIGHT GAINS TRAITS IN SHEEP

Rodica Ştefania Pelmuş, H. Grosu, Cristina Lazăr, Elena Ghiţă, M.Al. Gras, C.M. Rotar

Abstract
    The aim of the present study was to estimate the genetic and phenotypic parameters for growth gains traits and the breeding values of Teleorman Black Head lambs. The biological material consisted of 162 lambs with performances. The traits of interest were the weight gain from birth to 30 days and the weight gain from birth to 60 days. The variance components were estimated using the multivariate animal model by Restricted Maximum Likelihood method. The heritability estimates for the weight gain from birth to 30 days and weight gain from birth to 60 days were 0.60 and 0.83 respectively. The correlations between traits were positive and medium. The greater heritability of the traits studied in the present paper and the medium correlation between traits suggested that animals may be selected at an early age. The estimated breeding value predicts the breeding potential of the recorded animals.

Key words: sheep, genetic parameters, multivariate animal model


MODELUL ANIMAL PE MAI MULTE CARACTERE FOLOSIT PENTRU A ESTIMA VALORILE DE AMELIORARE PENTRU SPORURILE ÎN GREUTATE LA OVINE

Rodica Ştefania Pelmuş, H. Grosu, Cristina Lazăr, Elena Ghiţă, M.Al. Gras, C.M. Rotar

Rezumat
    Scopul prezentului studiu a fost de a estima parametrii genetici şi fenotipici şi valorile de ameliorare pentru sporurile în greutate pentru mieii din rasa Cap Negru de Teleorman. Materialul biologic a constat din 162 miei cu performanţe. Caracterele studiate au fost sporul în greutate de la naştere la vârsta de 30 de zile şi sporul în greutate de la naştere la 60 de zile. Varianţele au fost exprimate folosind un model animal pe mai multe caractere folosind metoda probabilităţii maxime restrânse. Heritabilităţile estimate pentru sporul în greutate de la naştere la 30 de zile şi sporul în greutate de la naştere la 60 de zile au fost de 0,60 şi respectiv 0,83. Corelaţiile între caractere au fost pozitive şi au avut valori medii. Heritabilitatea mare a caracterelor studiate în lucrarea prezentă şi corelaţiile medii între caractere au sugerat că animalele pot fi selectate de timpuriu. Prin estimarea valorii de ameliorare se prezice potenţialul de ameliorare al animalelor înregistrate.

Cuvinte cheie: ovine, parametri genetici, modelul animal pe mai multe caractere