Valerica Gîlcă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF AQUATIC MACROPHYTES EMERGE FROM A FRESH WATER BASIN WITHIN THE RESEARCH STATION OF AQUACULTURE AND AQUATIC ECOLOGY IASI

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, D. Simeanu, Cristina Simeanu, R.M. Radu-Rusu, Doina Leonte, C. Leonte, Elena Ignat

Abstract
    The researches took place between 1 June and 15 July 2017 and consisted in the identification and quantitative and qualitative determination of the aquatic vegetation emerge from a freshwater basin within Research Station of Aquaculture and Aquatic Ecology, Iaşi.
    The emerging aquatic macrophites were diagnosed with the specific determinant of the respective area and vegetation, analyzing the strain, leaves, inflorescence and whole plant. The identified plants were harvested and grouped on associations to be systematically enumerated, then their biomass was determined.
    Quantitative determination of water emerge vegetation was done on a 600 square meter (sqm). That area was divided into plots of 1 sqm, and the plants on each plot were grouped and weighed. The amount of biomass for each taxon per square meter and the entire harvesting area was then determined. With regard to the identification of emerging aquatic vegetation, 29 taxons belonging to 12 families of emerging aquatic macrophytes were determined.
    Total plant biomass on the surface of 600 sqm was 23.120 Kg. Regarding the biomass of the emerging aquatic plants, it was found that the largest spread was Phragmites communis with 8.0 kg / sqm, followed by Typha latifolia with 5.8 kg / sqm., Typha angustifolia 4,5 kg / sqm. and Typha minima with 3.0 Kg / sqm. From the Cyperaceae family, Scirpus lacustris with 4.6 Kg / sqm was determined, and the lowest amount was the species Carex vulpina, which is usually found in the form of clusters on the edge of the fish ponds.

Key words: water, fish pond, vegetation, macrophytes


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DETERMINAREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A MACROFITELOR ACVATICE EMERSE DINTR-UN BAZIN DULCICOL DIN CADRUL STAŢIUNII DE ACVACULTURĂ ŞI ECOLOGIE ACVATICĂ IAŞI

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, D. Simeanu, Cristina Simeanu, R.M. Radu-Rusu, Doina Leonte, C. Leonte, Elena Ignat

Rezumat
    Cercetările s-au desfăşurat în perioada 1 iunie – 15 iulie 2017 şi au constat în vederea identificării şi determinării cantitative şi calitative a vegetaţiei acvatice emerse dintr-un bazin acvatic dulcicol din cadrul Staţiunii de Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi.
    Macrofitele acvatice emerse, au fost diagnotizate cu ajutorul determinatorului specific zonei şi vegetaţiei respective, analizându-se tulpina, frunzele, inflorescenţa şi planta întreagă. Plantele identificate au fost recoltate şi grupate pe asociaţii pentru a fi încadrate sistematic, apoi s- a determinat biomasa acestora. Determinarea cantitativă a vegetaţiei acvatice emerse s-a făcut pe o suprafaţă de 600 m.p.Suprafaţa respectivă a fost împărţită în parcele de 1 mp., iar plantele de pe fiecare parcelă au fost grupate pe familii şi cântarite. S-a determinat apoi cantitatea de biomasă pentru fiecare taxon pe metru pătrat, cât şi pe întreaga suprafaţă de recoltare.
    În ceea ce priveşte identificarea vegetaţiei acvatice emerse s-au determinat 29 de taxoni ce aparţin la 12 familii de macrofite acvatice emerseBiomasa totală a plantelor emerse de pe suprafaţa de 600 mp. a fost de 23120 k. În ceea ce priveşte biomasa plantelor acvatice emerse s-a constatat că cea mai mare răspandire a avut-o specia Phragmites communis cu 8,0 kg/mp., urmată de Typha latifolia cu 5,8 kg/mp., Typha angustifolia cu 4,5 Kg/mp. şi Typha minima cu 3,0 Kg/m.p. Din familia Cyperaceae s-a determinat, Scirpus lacustris cu 4,6 Kg /mp, iar cea mai mică cantitate a avut-o specia Carex vulpina, care de regulă se găseşte sub formă de pâlcuri pe marginea bazinelor piscicole.

Cuvinte cheie: apă, bazin, vegetaţie, macrofite