W. Tanwiriah

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINATION OF ENERGY AND PROTEIN REQUIREMENTS AND THEIR RATIO IN THE RAMBON DUCKS RATION AT GROWING PERIOD

W. Tanwiriah, T. Widjastuti, I.Y. Asmara

Abstract
    Rambon Ducks are local laying ducks in Indonesia which are generally raised under extensive systems. However the decline of land availability, the duck rearing systems requires change from extensive to intensive systems. This study was aimed to determine the energy and protein requirement and their balance in the Rambon ducks ration at growing period. There were two experiments in the research. First to find the value of Efficiency Utilization of Protein (EUP) and requirement of energy and protein based the calculation from Scott et al. (1982), the second experiment to find energy-protein ratio (EPR) in the ration used Completely Randomized Design. There were six different metabolizable energy/protein ratio in rations as treatments; P1 (2200 kcal/kg/12%); P2 (2200 kcal/kg/14%); P3 (2500 kcal/kg/12%); P4 (2500 kcal/kg/14%); P5 (2800 kcal/kg/14%), and P6 (2800 kcal/kg/16%). Each treatment was replicated four times. The data was analyzed using analysis of variance and the difference among treatments was analyzed by Duncan Test. The parameters measured were EUP, Energy and protein requirement, EPR, feed consumption, body weight gain and feed conversion. The result of the research show that the value of EUV of Rambon female duck at growing period is 57.76%, requirement of protein is 10,62 g/day and energy is 199.73 kcal/day, feed consumption 91.8 g/day. The conclusion that Energy-Protein Ratio in the ration 2200 kcal/kg/12% P (183.33) is enough for Rambon Ducks at growing period

Key words: Rambon ducks, Efficiency Utilization of Protein, requirements, Energy, Protein, Energy-Protein Ratio, feed consumption, feed conversion


DETERMINAREA CERINŢELOR DE ENERGIE, PROTEINĂ ŞI A RAPORTULUI ENERGO-PROTEIC PENTRU RAŢELE RAMBON, ÎN PERIOADA DE CREŞTERE

W. Tanwiriah, T. Widjastuti, I.Y. Asmara

Rezumat
    Rasa de raţe Rambon este o rasă ouătoare din Indonezia, crescută, de regulă, în sistem extensiv. Din cauza disponibilităţii din ce în ce mai reduse de suprafeţe de teren, se impune adaptarea sistemului de creştere de la extensiv spre intensiv. Scopul studiului a fost de a determina cerinţele energo-proteice, dar şi raportul energo-proteic necesar de respectat în alimentaţia raţelor Rambon, în perioada de creştere. S-au organizat două experimente, primul urmărind să determine eficienţa utilizării proteinei (EUP) şi cerinţele de proteină şi energie, pe baza metodei de calcul propuse de Scott şi col. (1982). Al doilea experiment a urmărit să identifice cel mai adecvat raport energo-proteic (REP), prin utilizarea unui protocol complet randomizat ce a inclus şase valori ale raportului energie metabolizabilă/proteină în hrană: P1 (2200 kcal/kg/12%), P2 (2200 kcal/kg/14%), P3 (2500 kcal/kg/12%), P4 (2500 kcal/kg/14%), P5 (2800 kcal/kg/14%) şi P6 (2800 kcal/kg/16%). Fiecare variantă experimentală a fost replicată de patru ori. Rezultatele au fost procesate prin metode de analiză a varianţei şi de discriminare a diferenţelor prin Testul Duncan. S-au măsurat o serie de parametri precum: EUP, cerinţele de energie şi proteină, REP, consumul de hrană, sporul de creştere în greutate, conversia hranei. Rezultatele cercetărilor au arătat că valoarea EUP la raţele Rambon, în perioada de creştere, este de 57,76%, cerinţele de proteină sunt de 10,62 g/zi iar cele energetice de 199,73 kcal/zi, la un consum de hrană de 91,8 g/zi. În concluzie, REP al hranei, de 2200 kcal/kg/12% P (183,33) este adecvat şi suficient pentru a acoperi cerinţele nutriţionale ale raţelor Rambon, în perioada de creştere.

Cuvinte cheie: Raţe Rambon, eficienţa utilizării proteinei, cerinţe, proteină, raport energo-proteic, consum de hrană, conversia hranei