C.E. Nistor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARISON BETWEEN SUNFLOWER AND SESAME HALVA ASSORTMENTS FROM IAŞI COUNTY MARKET

C.E. Nistor, G.V. Hoha, M.G. Usturoi, B. Păsărin

Abstract
   Sunflower halva is a traditional product characteristic to Eastern European countries, while sesame halva is one of the most popular foods in countries of the Middle East and North Africa.
   In the current paper sensory profile, fat, protein, total sugars, total reducing sugars, ash and moisture content of halva assortments from Iaşi County market were compared. Sunflower and sesame halva samples from different producers and countries (Bulgaria, Romania, Turkey and Ukraine) were purchased from different stores and markets localised in Iaşi County.
   Research revealed a total fat content between 31.48 - 37.95%, proteins ranking between 11.4 - 11.95%, total sugars within 26.97-42.57% limits, ash between 1.57 – 1.80% and moisture content ranged between 0.68 – 2.75%. Statistical differences between the sesame and sunflower halva assortments of were highly significant both for the sensory analysis and chemical composition. Differences found between the halva assortments are due different technologies, recipes and raw materials used in the technological process.

Key words: halva, sunflower, sesame, sensory analysis, chemical composition


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA DIFERENŢELE DINTRE HALVAUA DE FLOAREA SOARELUI ŞI SUSAN COMERCIALIZATE PE PIAŢA MUNICIPIULUI IAŞI

C.E. Nistor, G.V. Hoha, M.G. Usturoi, B. Păsărin

Rezumat
   Halvaua de floarea-soarelui este un produs tradiţional caracteristic ţărilor din Europa de Est, în timp ce halvaua de susan este una dintre cele mai populare alimente din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.
   În lucrarea de faţă s-au comparat profilul senzorial, cantitatea de grăsime, proteine, zahăr total, zahăr direct reducător, cenuşa şi umiditatea unor sortimente de halvacomercializate pe piaţa municipiului Iaşi. Sortimentele de halva de floarea soarelui şi susan de la diferiţi producători şi ţări (Bulgaria, România, Turcia şi Ucraina) au fost achiziţionate din diferite magazine şi pieţe din municipiul Iaşi.
   Cercetările au relevat un conţinut total de grăsimi cuprins între 31,48 - 37,95%, proteinele au variat între 11,4 - 11,95%, zaharuri totale în intervalul 26,97-42,57%, cenuşa între 1,57 - 1,80% , iar umiditateaa oscilat între 0,68 - 2,75%. Diferenţele statistice dintre sortimentele de halva de susan şi de floarea-soarelui au fost foarte semnificative atât pentru analiza senzorială, cât şi pentru compoziţia chimică.
   Diferenţele dintre sortimentele halva se datorează diferitelor tehnologii, reţete şi materii prime folosite în procesul tehnologic

Cuvinte cheie: halva, floarea-soarelui, susan, analiza senzoriala, compoziţie chimică