Carmen Irimia (Gavrilescu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


SENSORIAL EVALUATION OF MEAT GATHERED FROM SLOW GROWING HEN HYBRIDS

Carmen Irimia (Gavrilescu), Paula Viorela Druc (Gafencu), Roxana Nicoleta Raţu, Al. Usturoi, M.G. Usturoi

Abstract
   Sensorial appreciations were carried out by a specialized team of tasters, through specific methods for those type of evaluation. Were utilised meat samples gathered from pectoral musculature from three hen hybrids (Ross-308, Hubbard and HB Color) reared in extensive system (shelters with free access to external paddocks) and slaughtered at different ages (56, 63 and 81 days). Meat of Hubbard hybrid received the highest scores for tenderness (4.68-4.75 points), aroma and savour (4.93-4.96 points) and for consistency (4.73-4.78 points), and the one from Ross-308 for succulence (4.13-4.33 points). The lowest scores were obtained by meat from HB Color in case of tenderness (3.63-3.68 points) and succulence (3.05-3.25 points) and respectively, at the one from Ross-308 for aroma and savoury (4.23-4.53 points) and consistency (3.60-3.70 points). Regarding the influence of slaughtering age on sensorial features of meat was observed that increasing of poultry growing period diminished the score given for three analysed, with the exception of aroma and savour which became more intense while chickens advanced in age. The conclusion of the current study was the rusticity of hybrids with slow growing allow to obtain a meat with superior sensorial features than the one gathered from industrial type hybrids, a special being given to Hubbard hybrid.

Key words: hybrids, extensive, meat, sensorial features


EVALUAREA ORGANOLEPTICĂ A CĂRNII PROVENITE DE LA HIBRIZI DE GĂINĂ CU CREŞTERE LENTĂ

Carmen Irimia (Gavrilescu), Paula Viorela Druc (Gafencu), Roxana Nicoleta Raţu, Al. Usturoi, M.G. Usturoi

Rezumat
   Aprecierile senzoriale s-au executat de către o echipă specializată de degustători, prin metode specifice acestui tip de evaluare. Au fost utilizate probe de carne prelevate din musculatura pectorală de la trei hibrizi de găină (Ross-308, Hubbard şi HB Color) crescuţi în extensiv (hale cu acces liber la padocuri exterioare) şi sacrificaţi la vârste diferite (56, 63 şi 81 zile). Carnea hibridului Hubbard a primit cele mai mari punctaje pentru frăgezime (4,68-4,75 puncte), aromă şi savoare (4,93-4,96 puncte) şi pentru consistenţă (4,73-4,78 puncte), iar cea de Ross-308 pentru suculenţă (4,13-4,33 puncte). Cele mai mici punctaje au fost la carnea de HB Color în cazul frăgezimii (3,63-3,68 puncte) şi a suculenţei (3,05-3,25 puncte) şi respectiv, la cea de Ross-308 în cazul aromei şi a savorii (4,23-4,53 puncte) şi a consistenţei (3,60-3,70 puncte). Referitor la influenţa vârstei de sacrificare asupra însuşirilor senzoriale ale cărnii s-a constatat că majorarea perioadei de creştere a puilor a diminuat scorul acordat la trei dintre parametrii analizaţi, cu excepţia aromei+savoare care a devenit mai intensă pe măsură ce puii au înaintat în vârstă. Concluzia acestui studiu a fost că rusticitatea hibrizilor cu creştere lentă permite obţinerea unei cărni având caracteristici senzoriale superioare celei de la hibrizii de tip industrial, evidenţiindu-se din acest punct de vedere hibridul Hubbard.

Cuvinte cheie: hibrizi, extensiv, carne, însuşiri organoleptic