Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STATISTICAL ANALYSIS OF TOURISM CIRCULATION AND ACCOMMODATION CAPACITY IN THE PERIOD 2008 – 2017 IN NEAMŢ COUNTY

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu, C.G. şonea, C. Roşca

Abstract
   The evolution of the number of arrivals during the period 2008-2017 in Neamţ County shows a fluctuating evolution. The minimum value of 131 thousand tourists was recorded in 2010, with peak values being recorded towards the end of the period, 224 thousand tourists in 2016 and 239 thousand tourists respectively in 2017. The absolute and relative changes of arrivals during 2008-2017, from Neamţ County indicates an average level of arrivals (y) of 170.1 thousand; the absolute mean change of arrivals (Δ) recorded 8.77 thou sand; the average arrival dynamics index (I) was 1,045 or 104,5%; the average pace of arrivals dynamics (R) was 4.5%. The evolution of the number of overnight stays was roughly similar to the evolution of the number of arrivals during 2008-2017. The minimum overnight stays were recorded in 2011 by 274 thousand tourists. In 2016 and 2017, the highest values were registered. The absolute and relative changes of the overnight stays in the period 2008-2017 in Neamţ County indicate an average overnight stay (y) of 333 thousand tourists-days; the mean change of overnight stays (Δ) recorded 9.77 thousand tourists-days; the average overnight dynamics index (I) was 1,025 or 102,5% and the average overnight dynamics (R) was 2.5%. The evolution of the accommodation capacity in operation in Neamţ County during the analyzed period (2008-2017) shows an increase of 47% registered in 2017 compared to the reference year (2008). The average level of accommodation capacity (y) was 1702.6 thousand seats/year; the average change in accommodation capacity in operation (Δ) recorded 71.77 thousand days/year; the average dynamic of accommodation capacity in operation (I) was 1.044 or 104.4%; the average pace of accommodation capacity in operation (R) was 4.4%. In the tourist accommodation structures in Neamţ County, the net use index of the tourist accommodation capacity in operation had an average level of 19.60% during the analyzed period (2008-2017), the highest level being registered in 2008 (25.09%).

Key words: arrivals, overnight stays, accommodation capacity in operation


ANALIZA STATISTICĂ A CIRCULAŢIEI TURISTICE ŞI A CAPACITĂŢII DE CAZARE ÎN FUNCŢIUNE ÎN PERIOADA 2008 – 2017 ÎN JUDEŢUL NEAMŢ

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu, C.G. şonea, C. Roşca

Rezumat
   Evoluţia numărului sosirilor pe parcursul perioadei 2008–2017 în judeţul Neamţ, prezintă o evoluţie fluctuantă. Valoarea minimă de 131 de mii turişti s-a înregistrat în 2010, valorile maxime fiind înregistrate spre sfârşitul perioadei, 224 de mii turişti în anul 2016 şi respectiv 239 de mii turişti în anul 2017. Modificările absolute şi relative ale sosirilor în perioada 2008-2017, din judeţul Neamţ indică un nivel mediu al sosirilor (y) cu valori de 170,1 mii; modificarea medie absolută a sosirilor (Δ) a înregistrat 8,77 mii; indicele mediu de dinamică al sosirilor (I) a fost de 1,045 sau 104,5%; ritmul mediu de dinamică al sosirilor (R) fost de 4,5%. Evoluţia numărului înnoptărilor a fost aproximativ similară evoluţiei numărului sosirilor în perioada 2008-2017. Valoarea minimă a înnoptărilor s-a înregistrat în anul 2011 cu 274 mii zile-turişti. În anii 2016 şi 2017 s-au înregistrat cele mai ridicate valori. Modificările absolute şi relative ale înnoptărilor în perioada 2008-2017, din judeţul Neamţ indică un nivel mediu al înnoptărilor (y) de 333 mii turişti-zile; modificarea medie absolută a înnoptărilor (Δ) a înregistrat 9,77 mii turişti-zile; indicele mediu de dinamică al înnoptărilor (I) a fost de 1,025 sau 102,5% iar ritmul mediu de dinamică al înnoptărilor (R) fost de 2,5%. Evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune din judeţul Neamţ, în perioada analizată (2008–2017) relevă o creştere de 47% înregistrată în anul 2017 faţă de anul de referinţă (2008). Nivelul mediu al capacităţii de cazare în funcţiune (y) a fost de 1702,6 mii locuri-zile/an; modificarea medie absolută a capacităţii de cazare în funcţiune (Δ) a înregistrat 71,77 mii locuri-zile/an; indicele mediu de dinamică al capacităţii de cazare în funcţiune (I) a fost de 1,044 sau 104,4%; ritmul mediu de dinamică al capacităţii de cazare în funcţiune (R) fost de 4,4%. În structurile de primire turistică din judeţul Neamţ indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a avut în perioada analizată (2008-2017) un nivel mediu de 19,60%, cel mai ridicat nivel al acestuia înregistrându-se în anul 2008 (25,09%).

Cuvinte cheie: sosiri, înnoptări, capacitate de cazare în funcţiune