Doina Leonte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


APPLYING BIOSECURITY MEASURES TO A POULTRY UNIT

Doina Leonte, C. Leonte, Valerica Gîlcă

Abstract
   Solving welfare problems requires establishing clear lines of communication between society, farmers, researchers and animals.
   For the elaboration of this paper we analyzed how the principles regarding welfare of hen broilers in FermaDor Iași poultry unit are applied: adequate nutrition, adequate shelter, proper behavior, good health.
   The study concluded that all animal welfare principles have been applied and respected in the establishment.
   The amount of water consumed by chickens is between their physiological requirements, namely 1.6 - 2 times more than the consumption of fodder, a bird in the given case at the age of 35 days consuming 338 g / water compared to 214 g /fodder.
   The combined granulated feed administered to the chickens is balanced in all nutritional aspects. It is distributed through an automatic spiral line system, organized in 4 feed lines with 586 feeders / hall, distributing a nourishing for 66 chickens. An optimal feeding front is provided for the whole herd of birds.
   Lighting in the study farm has an intensity of 30 lux in the first 7days of the chickens and decreases to 5 lux in the growing and finishing period.
   Treatments in the FermaDor are ensured by vaccinating from day 7 and by administering of a drug or feed additive substances through feed and water.
   The density of the chickens in the hall is from 18.29 to 17.62 chicken/m2 or 42 kg/ m2 depopulation, taking into account mortality.
   Trained staff capable of working has exemplary behavior and attitude towards raised birds.

Key words: welfare, liberty, health, comfort, protection


APLICAREA MĂSURILOR DE BIOSECURITATE ÎNTR-O UNITATE AVICOLĂ

Doina Leonte, C. Leonte, Valerica Gîlcă

Rezumat
   Rezolvarea problemelor de bunăstare necesită elaborarea unor căi de comunicare clare între societate, fermieri, cercetători şi animale.
   Pentru elaborarea acestei lucrări a fost analizat modul în care sunt aplicate principiile ce vizează bunăstarea broilerilor de găină în unitatea avicolă Fermador Iaşi: alimentaţie adecvată, adăpostire adecvată, comportament adecvat, starea bună a sănătăţii.
   În urma studiului s-a ajuns la concluzia că în unitatea respectivă sunt aplicate şi respectate toate principiile bunăstării animalelor.
   Cantitatea de apă consumată de pui este între cerinţele fiziologice a acestora o pasăre în, la vârsta de 35 de zile consumând 338 g/apă faţă de 214 g/nutreţ.
   Nutreţul combinat granulat administrat puilor este echilibrat sub toate aspectele nutriţionale. Acesta este distribuit printr-un sistem automat tip linie cu spiră, organizat în 4 linii de furajare cu 586 hrănitori/hală, repartizându-se o hrănitoare pentru 66 de pui. Se asigură un front de furajare optim întreg efectivului de păsări.
   Iluminatul în ferma de studiu are o intensitatea de 30 de lucşi în primele 7 de viaţă a puilor şi scade până la 5 lucşi în perioada de creştere şi finisare.
   Tratamentele în unitatea FermaDor se asigură prin vaccinare începând cu ziua a 7-a de viaţă şi prin administrarea substanţelor medicamentoase sau a aditivilor furajeri prin intermediul furajelor şi apei.
   Densitatea puilor în hale este de 18,29 – 17,62 pui/ m2 respectiv 42 kg/ m2 la depopulare, ţinând cont de mortalităţi.
   Personalului apt de lucru şi instruit, are comportament şi atitudine exemplară faţă de păsările crescute.

Cuvinte cheie: bunăstare, libertăţi, sănătate, confort, protecţie