E. Köntés

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASPECTS OF EQUINE FEEDING BEHAVIOR AND FOOD CONSUMPTION

E. Köntés, I.M. Pop

Abstract
   In the process of researching the feeding behavior and food consumption reflexes of equines, a series of measurements have been executed regarding the quantity of food that has reached the oral cavity of the observed specimens with one bite, and also the speed of consumption for a given quantity of food.
   The data has been collected at three farms, from 20 specimens, all of them over three years of age.
   Repeated measurements have been performed regarding the quantities of oat consumed with one bite, and also the time necessary for the consumption of one kilogram of oat.
   Regarding the bite, the distinctions observed between the specimens varied individually, but significant variations have been observed regarding the time necessary for the consumption of the food.
   During the research a strong correlation has been noticed between the speed of the food consumption and the frequency of colic in the observed specimens.
   For the specimens with colic, the time necessary for the consumption of 1 kg of oat was approximately 30-40% shorter than the average of the observed group.
   A few causes have been identified for the acceleration of food consumption, which can implicitly contribute to the development of equine colic.
   The data obtained can be beneficial for the understanding and exploitation of certain behavioral patterns and the eventual prevention of some of the problems caused by equine feeding behavior.

Key words: Equines, Colic, Behavior


ASPECTE LEGATE DE COMPORTAMENTUL ALIMENTAR ŞI A CONSUMULUI DE HRANĂ LA CABALINE

E. Köntés, I.M. Pop

Rezumat
    La studierea comportamentului alimentar şi a reflexelor de consum al hranei la cabaline au fost efectuate o serie de măsurături privind cantitatea de hrană ajunsă în cavitatea bucală la o prehensiune a indivizilor monitorizaţi precum şi viteza de consum a unei cantităţi predefinite de hrană. Colectarea de date a fost efectuată în trei exploataţii pe un efectiv de 20 de indivizi cu vârsta de peste 3 ani. Au fost evaluate prin măsurături repetate cantităţile de ovăz consumate la o prehensiune precum şi timpul necesar pentru consumarea a 1 kg de ovăz. Între indivizii efectivului la prehensiune au fost constatate diferenţe care variază de la individ la individ, însă au fost constatate diferenţe semnificative privind timpul necesar pentru consumarea hranei. Pe parcursul cercetărilor a fost identificată o corelaţie strânsă între viteza de consum a hranei şi apariţia colicilor la indivizii monitorizaţi. Diferenţa de timp necesar pentru consumarea a 1 kg de ovăz la indivizii care prezentau colici era mai mic cu până la aproximativ 30% faţă de media efectivului monitorizat. Au fost identificate câteva cauze care determină accelerarea consumului de hrană, cauze care implict pot contribui la apariţia colicilor la cabaline. Datele obţinute pot fi benefice pentru înţelegerea şi exploatarea unor tipare de comportament şi eventuala prevenire a aparitiei unor probleme cauzate de comportamentul alimentar la cabaline.

Cuvinte cheie: cabaline, colici, comportament