Elena Mocanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF PHYTO-ADDITIVES DIETS ON GROWTH PARAMETERS AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF CARP SPECIES (CYPRINUS CARPIO) IN RECIRCULATING SYSTEM

Elena Mocanu, Liliana Athanasopoulos, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Elena Jecu

Abstract
   This paper presents the study results carried out on the development of intervention products in the prevention of carp species (Cyprinus carpio) disease. The food formulations have been supplemented with phyto-additives enhanced with antiparasitic and / or bacteriostatic qualities with direct benefits on the biological material.
   The biological material which was the subject of the experiment was a native fish species represented by one-year old carp (Cyprinus carpio), grown in the Brates Research and Development Farm, from Galati. The carp species was subsequently introduced in the recirculating aquaculture system, while being fed with different types of fish food.
   Three types of diets (3 food variants) with different sources of phyto-additives were developed to carry out the experiment.
   The growth parameters and biochemical compositions were determined in the population initially studied (farm carp) before being introduced in the recirculating aquaculture system and when the experiment was finished after 90 days of development, feeded with three experimental diets containing garlic, seabuckthorn and combinations thereof.
   The results of the study clearly indicate that the use of phyto-additive dietary supplements determined improved feed conversion rates in the experimental groups compared to the control groups. This confirms the positive effect of phyto-additive supplements, as previously demonstrated by other fish species experiments such as Yambo et al. (2007) and Lyons (2007) [7, 17], with the biological materials reaching the retail market required size much quicker.
   The existing studies confirm that there is a clear weight gain advantage in different aquaculture species which have been fed with diets containing natural substances which do not pose a risk to fish, human and environmental health (Georgieva K.,2018) [6].
   Batch T3, which was fed with a phyto-additive mix (PER = 2.14 and PPV =43.63), was the most efficient protein harvest batch and batch C, which was fed with the standard food (PER = 1.7 and PPV = 35.16) proved to be the most inefficient.
   Phyto-additive diets which were used in carp nutrition (Cyprinus carpio) influenced favourably the nutritional quality of the specimens involved in the experiment and the previously reported results are consistent with those reported by Gabor E. et al., 2010 [4].

Key words: phyto-additives, growth parameters, biochemical composition, Cyprinus carpio


INFLUENŢA DIETELOR CU FITO-ADITIVI ASUPRA PARAMETRILOR DE CREŞTERE ŞI COMPOZIŢIA BIOCHIMICĂ A CĂRNII DE CRAP (CYPRINUS CARPIO) CRESCUT ÎN SISTEM RECIRCULANT

Elena Mocanu, Liliana Athanasopoulos, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Elena Jecu

Rezumat
   Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu privind dezvoltarea unor produse de intervenţie în profilaxia înbolnăvirilor la specia de crap (Cyprinus carpio) prin suplimentarea reţetelor furajere cu fitoaditivi cu efect antiparazitar şi/sau bacteriostatic cu beneficii directe asupra materialului biologic. Materialul biologic care a făcut obiectul experimentului a fost un peşte autohton, reprezentat de crapul de un an (Cyprinus carpio), obţinut în Farm Brates Research and Development, din Galati şi apoi crescut în sistemul de acvacultură recirculat, cu diferite tipuri de hrană pentru peşti. Au fost realizate trei tipuri de diete (3 variante de furaje) cu diferite surse de fito-aditivi pentru a realiza experimentul Parametrii de creştere şi compoziţia biochimică au fost determinate la (crapul de fermă) la începutul experimentului şi la finalul experimentului, după 90 de zile de dezvoltare într-un sistem intensiv de acvacultură recirculat, hrănit cu trei diete experimentale care conţin combinaţii de usturoi, cătină şi combinaţii ale acestora. Rezultatele studiului demonstrează că utilizarea dietelor suplimentate cu fitoaditivi au determinat îmbunătăţirea coeficientului de conversie al furajului, în loturile experimentale comparativ cu lotul martor hrănit cu furaj standard, confirmând efectul pozitiv pe care furajele cu fitoaditivi îl au asupra acestui indice, fapt ce este demonstrat şi la alte specii de peşti de către Yambo şi colab (2007) şi Lyons (2007), materialul biologic ajungând mai repede la talia de comercializare. Literatura de specialitate confirmă un câştig în greutate la diferite specii din acvacultură, hrănite cu diete ce conţin substanţe naturale ce nu prezintă risc pentru sănătatea peştilor, omului şi a mediului (Georgieva K., 2018) Proteina a fost cel mai eficient valorificată în lotul T3, hrănit cu furaj în care era încorporat un mix de fitoaditivi (PER= 4.7 şi PPV=97,44) şi cel mai ineficient valorificată în lotul C, hrănit cu furaj standard (PER= 3,4 şi PPV=35,16). Dietele cu adaos de fitoaditivi folosite în nutriţia speciei crap (Cyprinus carpio) au influenţat favorabil calitatea nutritivă a exemplarelor implicate în experiment, rezultatele raportate anterior fiind în concordanţă cu cele raportate de Gabor E. et al., 2010.

Cuvinte cheie: fito-aditivi, parametrii de creştere, compoziţia biochimică, Cyprinus carpio