Ştefania Elida Jitariuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS REGARDING IMPROVEMENT OF PRODUCTIVE PERFORMANCES AT KABIR POULTRY BREED

Ştefania Elida Jitariuc, Roxana Nicoleta Raţu, Paula Viorela Druc, C.D. Roşca, M.G. Usturoi

Abstract
   Poultry meat is considered an important food for human nourishment, due to its sensorial qualities and also to protein content with high nutritive values and with a reduced input in calories. Consumption of natural products started to be one of the main aims of population, fact for which also the Romanian farmers started to implement poultry rearing in traditional system in open air.
   In the current paper we aimed to study the growing performances of Kabir poultry breed, through analysis of morph-productive indicators.
   Regarding weight the first differences with statistical significance were observed in day 28 when mean values were 543.9±8.52 g for chickens from batch Lexp-1 and 620.0±12.39g for chickens from batch Lexp-2 (p˃0.001). Referring at fodder consumption, the highest values were highlighted during period in which was administrated GROWING type fodder (period 14 – 35 days) those ones being 1508.23 g/head at batch Lexp-1 and 1597.13 g/head at batch Lexp-2.
   The obtained data resulted from the current study highlighted the fact that Kabir poultry breed present a good outturn regarding growing, being also more resistant.

Key words: weight, Kabir, fodder consumption


CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE ALE PUILOR DIN RASA KABIR

Ştefania Elida Jitariuc, Roxana Nicoleta Raţu, Paula Viorela Druc, C.D. Roşca, M.G. Usturoi

Rezumat
   Carnea de pasăre este considerată un aliment important în alimentaţia omului, acest lucru datorându-se calităţii sale senzoriale dar şi a conţinutului de proteină cu mari valori nutritive şi cu aport redus de calorii. Consumul de produse cât mai naturale a început să devină unul din principale obiective ale populaţii, fapt pentru care şi fermierii români au început să adopte creşterea puilor în sistem tradiţional în aer liber.
   În prezenta lucrare ne-am propus să studiem performanţele de creştere ale puilor din rasa Kabir, prin prisma analizei indicilor moro-productivi.
   În ceea ce priveşte greutatea primele diferenţe cu semnificaţi statistică au fost evidenţiate în ziua 28 atunci valorile medii fiind de 543.9±8.52 g pentru puii repartizaţi în lotul Lexp-1 şi se 620.0±12.39g la puii repartizaţi în lotul Lexp-2 (p˃0,001). Referitor la consumul de furaj, valorile cele mai mari au fost evidenţiate pe perioada în care s-a administrat furaj de tip CREşTERE (perioada 14 – 35 zile) acestea fiind de 1508.23 g/cap la lotul Lexp-1 şi de 1597.13 g/cap la lotul Lexp-2.
   Datele obţinute în urma acestui studiu au evidenţiat faptul că puii din rasa KABIR prezintă un randament bun în ceea ce priveşte creşterea, aceştia fiind de asemenea şi mai rezistenţi.

Cuvinte cheie: greutate, Kabir, consum de furaj