E.G. Naşcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE CAPACITY OF STURGEON ADAPTATION IN FISHERY DEVELOPMENTS IN THE MOLDAVIAN AREA

E.G. Naşcu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Abstract
   By approaching this theme, I have been looking at the way and the capability of adapting several species of sturgeons from the family Acipenseridae, Siberian sturgeon - Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, mackerels - Acipenser stellatus and starlet - Acipenser ruthenus, to the environmental conditions of fish facilities in the area of Moldova. The biological material subjected to this study was represented by four species of sturgeon, of which three native species (sturgeon - A. Gueldenstaedtii in 200 pieces with an average weight of 10 gr./p., Mackerels - A stellatus 100 pieces with an average weight of 70 gr./p. and Starlet- A. Ruthenus, 100 pieces with an average of 38 gr / piece), and an imported species (Siberian sturgeon - A. Baers, 200 pieces with an average weight of 30 gr / p). For the study to be relevant, as regards adaptation and acclimatization, sturgeon brood was distributed in a single basin with a total area of 500 m² and a depth of 1.5 m to simulate the same growth conditions in terms of media parameters. Monthly control fishing has been carried out to determine the growth rate and the adaptability of sturgeon brood, but also to correct any possible mistakes during the growing season. The proposed research started on 10.05.2015 and took place for a period of 175 days, unti 31.10.2015, at my private fish farm, called "Valea Morii". At the beginning of May, when the water reached 14°C, after the basin was prior prepared, it was flooded, ensuring a constant flow of water of 50 l / min. The administration of extruded combined fodder was done three times a day, in the morning, at noon and in the evening, at a table marked with a pointer pillar. During the study, environmental conditions were monitored by sampling for chemical analyzes.

Key words: fish, sturgeon, feed, adaptation


STUDIU PRIVIND CAPACITATEA DE ADAPTARE A STURIONILOR ÎN AMENAJĂRI PISCICOLE DIN ZONA MOLDOVEI

E.G. Naşcu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Rezumat
   Prin abordarea acestei tematici s-a urmărit modul şi capacitatea de adaptare a mai multor specii de sturioni din familia Acipenseridae, sturion siberian - Acipenser baerii, nisetru - Acipenser gueldenstaedtii, pastruga - Acipenser stellatus şi cega - Acipenser ruthenus, la condiţiile de mediu din amenajările piscicole din zona Moldovei. Materialul biologic supus acestui studiu, a fost reprezentat de patru specii de sturioni, din care, trei specii autohtone (nistreu - A. Gueldenstaedtii în număr de 200 de buc. cu o greutate medie de 10 gr./buc., pastrugă - A stellatus în număr de 100 de buc. cu o greutate medie de 70 gr./buc. şi cegă - A. Ruthenus, 100 buc. cu o medie de 38 gr./buc.), şi o specie importată (sturion siberian - A. Baerii, 200 buc. cu o greutate medie de 30 gr./buc.). Pentru ca studiul respectiv sa fie cât mai relevant, în ce priveşte modul de adaptare şi aclimatizare, puietul de sturion a fost distribuit într-un singur bazin, cu o suprafaţă totală de 500 m² şi o adâncime de 1,5 m, pentru a dispune de aceleaşi condiţii de creştere din punct de vedere al parametrilor mediali. S-a efectuat pescuit de control lunar, pentru stabilirea ritmului de creştere şi a gradului de adaptabilitate a puietului de sturion, dar si pentru a corecta la timp eventualele greşeli ivite pe parcursul perioadei de creştere. Cercetarea propusă a debutat la data de 10.05.2015 şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 175 de zile, până la data de 31.10.2015, în cadrul fermei piscicole, proprietate privată, "Valea Morii".
   La începutul lunii mai, când apa a atins 14°C, după pregătirea prealabilă a bazinului, s-a trecut la inundarea acestuia, asigurându-se un debit constant de apă, de 50l/min. Administrarea nutreţurilor combinate extrudate s-a efectuat de trei ori pe zi, dimineaţa, la prânz şi seara, la o masă marcată cu un stâlp indicator. În perioada desfăşurării studiului, s-au monitorizat condiţiile de mediu, prin prelevarea de probe destinate analizelor chimice. Zilnic s-a înregistrat temperatura apei, ph-ul şi s-au făcut determinări pentru oxigenul dizolvat.

Cuvinte cheie: peşte, sturioni, furaje, adaptare