I. Rotaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE REPRODUCTIVE CAPACITY OF SOWS ACCORDING TO THE FAT LAYER THICKNESS AND GENETIC TYPE OF PARENTAL FORMS

I. Rotaru, Efimia Gaina

Abstract
   The paper presents new results based on the study of reproductive capacities of hybrid sows according to the thickness of fat layer, parental forms genotype and the rank of farrowing. The growth speed of piglets that came out from using different paternal forms proved various values on a 21 days period. On sows that had a fat layer thickness up to 21 mm, the reproductive value was higher, regardless of farrowing rank, the prolificacy being stable and piglet’s growth index was superior to those who had fat thickness greater than 23 mm.

Key words: swine, genetic, prolificacy, thickness, weight


CAPACITATEA REPRODUCTIVĂ A SCROAFELOR îN FUNCŢIE DE GROSIMEA STRATULUI DE SLĂNINĂ ŞI TIPUL GENETIC AL FORMELOR PARENTALE

I. Rotaru, Efimia Gaina

Rezumat
   În lucrare se prezintă rezultate noi în baza studiului capacităţilor reproductive a scroafelor hibride în funcţie de grosimea stratului de slănină, genotipul formelor parentale şi rangul fătării. S-a constatat că viteza de creştere a purceilor rezultaţi din utilizarea diferitelor forme paterne a demonstrat valori diferite în perioada de până la 21 zile. La scroafele grosimea slăninii a cărora s-a încadrat în limitele de până la 21 mm valoarea reproductivă a fost mai mare, indiferent de rangul fătării, prolificitatea fiind stabilă iar indicele greutăţii purceilor a fost superior celor cu grosimea slăninii mai mare de 23 mm.

Cuvinte cheie: Genotip, scroafe, slanina, fatare