Liliana Athanasopoulos

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PERACETIC ACID IN THE TREATMENT OF GYRODACTYLOSIS IN RAINBOW TROUT

Liliana Athanasopoulos, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Elena Mocanu, Ira Chihaia, Veta Nistor

Abstract
   Gyrodactylosisis a parasitic disease caused by species of genus Gyrodactylus, affecting most species of freshwater fish, characterized by the destruction of skin or rarely the gills.
   One of the ectoparasitosis that may cause an increase of mortalities in rainbow trout, is the tegumentary Gyrodactylosis.
   This paper studies the effect of administrating peracetic acid in the disinfestation of fish parasitized with Gyrodactylus derjavini Mikailov, 1975.
   The chemical substance used for treatment, Divosan Forte (15% peracetic acid), at a dose of 750 ml per day and after seven days of treatment, will achieve a maximum level of efficiency registered by a complete disinfestation.
   The correlation between the water chemistry during treatment period and the degree of infestation in trout, shows that the latter varies inversely with the organic substance and directly proportional to the pH of the water.
   Successful results advise the use of peracetic acid for treating Gyrodactylosis, in trout, with precautions and recommendations resulting from the presented study.

Key words: Gyrodactylosis, peracetic acid, rainbow trout


EFECTUL ACIDULUI PERACETIC ÎN TRATAMETUL GIRODACTILOZEI LA PĂSTRĂVUL CURCUBEU

Liliana Athanasopoulos, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Elena Mocanu, Ira Chihaia, Veta Nistor

Rezumat
   Girodactiloza este o boală parazitară provocată de specii ale genului Gyrodactylus care afectează multe specii de peşti de apă dulce şi se caracterizează prin distrugerea tegumentului sau rareori a branhiilor. Una dintre ectoparazitozele care provoacă mortalităţi crescute la păstrăvul curcubeu este Girodactiloza tegumentară. Lucrarea de faţă studiază efectul administrării acidului peracetic în deparazitarea peştelui infestat cu Gyrodactylus derjavini Mikailov, 1975. Substanţa de tratament utilizată, Divosan Forte (15 % acid peracetic) în doză de 750 ml/zi iar după şapte zile, rezultatele înregistrate ating un nivel al eficienţei maxime, înregistrată printr-o deparazitare totală. Corelaţia dintre chimismul apei pe durata tratamentului şi gradul de deparazitare al păstrăvului, arată că acesta din urmă variază invers proporţional cu substanţa organică şi direct proporţional cu pH-ul apei. Rezultatele obţinute recomandă cu succes utilizarea acidului peracetic pentru tratarea Girodactilozei la păstrăv, cu precauţiile şi recomandările ce decurg din studiul prezentat.

Cuvinte cheie: Girodactiloza, acidul peracetic, păstrăvul curcubeu