M.G. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING QUALITY OF SOME POWDER MILK FORMULAS DESTINED FOR INFANTS

M.G. Usturoi, Roxana Nicoleta Raţu, Al. Usturoi, B.V. Avarvarei

Abstract
   In the last period became more and more evident the practice of some great units from food industry to make use at the so-called “double standard” for products which are delivered on own markets and respectively on other countries markets. For these reasons we aimed to study the quality conditions of powder milk destined for infants commercialized in Romania and their concordance with European Union regulations. Investigations were carried out on three powder milk formulas (under 6 month; 6-9 months; over 9 months) imported from Holland, Germany and Poland and consisted in evaluation of physical indicators (acidity, moisture content, solubility and starch presence) as well as for microbiological ones (TNG and Escherichia coli identification), using agreed methodologies. From the obtained data resulted the fact that powder milk imported from Holland had the lowest acidity (15.58-16.09oT), lower with 1.31-6.33% than the one from Germany and with 9.30-18.33% than the one from Poland, but also the lowest moisture content (3.18-3.20%), lower with 8.39-9.68% and respectively, with 19.87-22.5% than at other producers. The best solubility (99.65-99.68%) was also at milk produced in Holland, and the lowest one was obtained for milk imported from Poland (98.17-98.20%). Milk manufactured in Poland had a positive reaction for starch at two from the studied formulas and the one from Germany only at a single formula. Microbiologically speaking, only the formula destined for infants of over 9 months produced in Poland had surpassed the admissible limit for Escherichia coli. In conclusion, we could affirm that powder milk for infants commercialized in Romania fulfil the quality conditions stipulated by EU regulations.

Key words: powder milk, infants, quality, EU regulations


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CALITATEA UNOR FORMULE DE LAPTE PRAF DESTINATE SUGARILOR

M.G. Usturoi, Roxana Nicoleta Raţu, Al. Usturoi, B.V. Avarvarei

Rezumat
   În ultima perioadă a devenit tot mai evidentă practica unor mari unităţi din industria alimentară de a recurge la aşa numitul „dublu standard” pentru produsele care se livrează pe pieţele proprii şi respectiv, pe cele ale altor ţări. Din aceste considerente, ne-am propus să studiem condiţiile de calitate ale laptelui praf destinat sugarilor comercializat în ţara noastră şi concordanţa acestora cu normativele Uniunii Europene. Investigaţiile au fost efectuate pe trei formule de lapte praf (sub 6 luni; 6-9 luni; peste 9 luni) importate din Olanda, Germania şi Polonia şi au constat în evaluarea indicatorilor fizici (aciditate, umiditate, solubilitate şi prezenţa amidonului) şi a celor microbiologici de calitate (NTG şi identificarea Escherichia coli), utilizând metodologiile agreate. Din datele obţinute a rezultat că laptele praf importat din Olanda a avut cea mai scăzută aciditate (15,58-16,09oT), mai mică cu 1,31-6,33% decât a celui din Germania şi cu 9,30-18,33% decât cel din Polonia, dar şi ce mai redusă umiditate (3,18-3,20%), mai mică cu 8,39-9,68% şi respectiv, cu 19,87-22,5% decât la ceilalţi producători. Cea mai bună solubilitate (99,65-99,68%) a fost tot la laptele fabricat în Olanda, iar cea mai mică la laptele din Polonia (98,17-98,20%). Laptele provenit din Polonia a avut reacţie pozitivă pentru amidon la două din formule studiate, iar cel din Germania la o singură formulă. Din punct de vedere microbiologic, doar formula adresată sugarilor de peste 9 luni fabricată în Polonia a depăşită limita admisibilă pentru Escherichia coli. În concluzie, se poate afirma că laptele praf pentru sugari comercializat în ţara noastră întruneşte condiţiile de calitate stipulate în normele UE.

Cuvinte cheie: lapte praf, sugari, calitate, norme UE