M.Al. Florea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH CONCERNING THE INFLUENCE OF STIMULATIVE FEEDING OVER REPRODUCTION ACTIVITY OF KARAKUL OF BOTOSANI BREED

M.Al. Florea, C-tin Pascal, I. Nechifor

Abstract
    The main purpose of the research was to verify how the Karakul de Botoşani ewes respond to a stimulating feeding period for a new breeding season. In order to compare the data obtained and to interpret them properly, two groups of ewes were formed, each with a total of 250 females. First group was subjected to stimulating feeding, in set up areas of resting shelter, with 250 grams of a mixture of bits from the selection of cereal and legume seeds. The additional feeding was done in the morning, before ewes were grazed, for 30 consecutive days. The second group had the same number of females, the difference being that they did not benefit from additional feed and nutritional requirements were strictly mobilized from the green meadow consumed by grazing. After the set interval, experimental rams were introduced each morning in the flock; the females who manifested ovulate heat were mated with breeding rams nominated through the mating routing list.

Key words: pelts, photoperiod, sheep


CERCETĂRILE PRIVIND INFLUENŢA FURAJĂRII STIMULATIVE ASUPRA ACTIVITĂŢII DE REPRODUCŢIE LA OVINELE DE RASĂ KARAKUL DE BOTOŞANI

M.Al. Florea, C-tin Pascal, I. Nechifor

Rezumat
   Cercetările efectuate au avut ca principal scop verificarea modului în care femele de rasă Karakul de Botoşani răspund unei perioade de furajare stimulativă în vederea desfăşurării unui sezon nou de reproducţie. Pentru a putea compara datele obţinute şi a le interpreta corespunzător au fost constituite două loturi cu oi adulte, fiecare având un efectiv de 250 femele. Un prim lot a fost supus furajării stimulative ce s-a bazat pe administrarea în spaţii amenajate în adăpostul de odihnă de pe durata nopţii a unei cantităţi medii de 250 g de concentrate uruite compusă din spărturi şi gozuri rezultate după selectarea seminţelor de cereale şi a leguminoaselor. Administrarea suplimentară s-a efectuat dimineaţa înainte de scoatere la păşune la timp de 30 zile consecutiv. Cel de al doilea lot a avut acelaşi număr de femele, diferenţa fiind dată de faptul că acesta nu au beneficiat de furajarea suplimentară iar cerinţele nutriţionale au fost mobilizate strict din masa verde consumată prin păşunat. După parcurgerea intervalului stabilit, în fiecare dimineaţă în turmă au fost introduşi berbeci încercători, femelelor care manifestau călduri au fost montate cu berbecii de reproducţie nominalizaţi prin lista de dirijare a împerecherilor.

Cuvinte cheie: pielicică, fotoperioadă, ovine