Mihaela Ivancia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE CHARACTERISTICS OF MILK PRODUCTION OF HOLSTEIN-FRIESIAN COWS IN CONDITIONS OF SOME FARMS FROM MOLDOVIAN REGION

Mihaela Ivancia, Nicoleta Roşca (Dulgheru), Gh. Nacu

Abstract
   This research aims to determinate the milk production characteristics for the standard lactation in Holstein-Friesian cattle based on data from six farms from Moldavian region. The following characters were observed: age at first calving, milk yield, fat yield, fat percentage, protein yield and protein percentage. The primary data was processed according to the ICAR guidelines, and later was processed statistically through the S.A.V.C. software. At the end of processing, the following averages were obtained: 731.8 days – 868.49 days for the age at first calving, 7304.86 kg – 10596.08 kg for the milk yield, 3.71% - 4.45% for the percentage of fat, 312.8 kg – 406.13 kg for fat yield, 3.19% - 3.31% for protein percentage and 237.6 kg – 337.51 kg for the protein yield.

Key words: Holstein-Friesian, age at first calving, milk, protein, fat


STUDIU PRIVIND CARACTERISTICILE PRODUCŢIEI DE LAPTE ÎN CONDIŢIILE UNOR FERME DE VACI HOLSTEIN-FRIZĂ ÎN REGIUNEA MOLDOVEI

Mihaela Ivancia, Nicoleta Roşca (Dulgheru), Gh. Nacu

Rezumat
   Lucrarea are ca scop urmărirea caracteristicilor producţiei de lapte pentru I lactaţie standard la taurine din rasa Holstein-Friză la şase ferme din regiunea Moldovei. Au fost urmărite caracterele: vârsta la prima fătare, cantitatea de lapte, cantitate de grăsime, procentul de grăsime, cantitatea de proteină şi procentul de proteină. Datele primare au fost prelucrate conform regulilor prezentate în ghidul ICAR, iar ulterior au fost prelucrate statistic prin intermdiul programului S.A.V.C. La finalul prelucrării s-au obţinut următoarele medii: 731,8 zile – 868,49 zile pentru vârsta la prima fătare, 7304,86 kg – 10596,08 kg pentru cantitatea de lapte, 3,71% - 4,45% pentru procentul de grăsime, 312,8 kg – 406,13 kg pentru cantitatea de grăsime, 3,19% - 3,31% pentru procentul de proteină, 237,6 kg – 337,51 kg pentru cantitatea de proteină.

Cuvinte cheie: Holstein-Friză, vârsta la prima fătare, lapte, proteină, grăsime