Novi Mayasari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF FERMENTED COW MILK AND SOYBEAN MILK WITH PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON BLOOD HEMATOLOGY OF BROILERS

Novi Mayasari, Lovita Adriani

Abstract
   Probiotic supplementation could reduce pathogenic bacteria population, improved health and performances. The aim of this study was to determine effect of probiotic supplementation in different media (cow milk vs. soybean milk) in the diet on blood hematology of broilers. A total of 100 d-old Broiler, were obtained from a local hatchery (Cipacing hatchery, Jatinangor, Indonesia) and randomly assigned to 4 dietary treatments, each with 5 replicates, 5 chickens per replicate. The 4 diet treatments were the basal diet (no supplement/T0), basal diet + probiotic in cow’s milk (T1), basal diet + probiotic in soybean milk (T2), basal diet + probiotic in cow’s milk and soybean milk (ratio 1:1) (T3). Probiotic contains Streptococcus thermophillus, Lactobacillus bulgaricus, and Lactobacillus acidophilus. Fermented cow milk or soybean milk were given based on 1.25% of body weight. The diet treatment was given throughout the 35 d experimental period. Result showed the addition probiotic in media cow’s milk and soybean milk in the diet (T3) decreased white blood cell count of broiler compared with T0, T1 or T2. There were no differences on Hb, PCV or RBC among treatments. In conclusion, the addition of probiotic in media cow’s milk and soybean milk in the diet resulted in better fermentation of S. thermophillus due to availability of lactose (sugar milk) and active compound of isoflavones. Higher number of good probiotic bacteria better hematology profile of broiler.

Key words: probiotic, cow milk, soybean milk, hematology, broiler


EFECTUL LAPTELUI FERMENTAT ŞI A LAPTELUI DE SOIA CU SUPLIMENTE PROBIOTICE UTILIZATE ÎN ALIMENTAŢIA PUILOR BROILER, ASUPRA PROFILULUI LOR HEMATOLOGIC

Novi Mayasari, Lovita Adriani

Rezumat
   Suplimentarea hranei cu probiotice poate reduce populaţia bacteriană cu potential pathogen, poate îmbunătăţi starea de sănătate şi performanţele productive. Obiectivul studiului a fost determinarea efectului suplimentării probiotice a hranei puilor broiler prin două medii de includere (lapte de vacă vs. lapte de soia) asupra profilului hematologic al păsărilor. Materialul biologic a constat în 100 pui de o zi proveniţi de la o staţie de incubaţie locală (staţia Cipacing, Jatinangor, Indonesia), repartizaţi aleatoriu în 4 grupuri a 5 replicări, cu câte 5 indivizi fiecare: nutreţ combinat (fără supliment probiotic/T0), nutreţ combinat + probiotice în lapte de vacă (T1), nutreţ combinat + probiotice în lapte de soia(T2), nutreţ combinat + probiotice administrate în lapte de vacă şi lapte de soia (raport 1:1) (T3). Probioticele administrate conţineau microorganisme Streptococcus thermophillus, Lactobacillus bulgaricus şi Lactobacillus acidophilus. Laptele de vacă fermentat şi laptele de soia s-au administrat în cantităţi de 1.25% din greutatea vie, pe parcursul a 35 zile experimentale. Rezultatele au arătat că administratea probioticelor prin mediul reprezentat de amestecul lapte de vacă-lapte de soia (T3) au produs reducerea numărului de leucocite, comparativ cu variantele experimentale T0, T1 sau T2. Nu s-au înregistrat diferenţe în ceea ce priveşte hemoglobina, hematocritul sau numărul de globule roşii. Prin urmare, adaosul de probiotice prin mediul lapte de vacă-lapte de soia a favorizat procesele fermentative ale S. thermophillus, datorită prezenţei lactozei şi a unor compuşi activi din categoria izoflavonelor şi, cu cât mai concentrată a fost populaţia de microorganisme probiotice, cu atât profilul hematologic al puilor a fost mai bun.

Cuvinte cheie: probiotic, lapte de vacă, lapte de soia, hematologie, broiler