Nicoleta Roşca (Dulgheru)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING MILK PRODUCTION TRAITS ON A HOLSTEIN-FRIESIAN BREED POPULATION FROM MOLDOVIAN REGION

Nicoleta Roşca (Dulgheru), Şt. Creangă, Mihaela Ivancia, V. Maciuc

Abstract
    The aim of this study was estimation of genetic parameters for five quantitative traits for milk production. In this research were analyzed 191 cows from 24 bulls from Holstein-Friesian breed from a farm in the Moldovian region. The used information in this study were obtained from primary data processing according to the ICAR guidelines. Estimation of genetic parameters was performed through S.A.V.C. software. The estimated heritabilities, after data processing, were 0.27 for the milk yield, 0.31 for fat yield, 0.28 for protein yield, 0.76 for the percentage of fat and 0.65 for the percentage of protein. The repeatability coefficients for the analyzed traits were 0.30 for milk yield, 0.35 for fat yield, 0.31 for protein yield, 0.86 for fat percentage and 0.68 for protein percentage. The correlations between the traits showed that genetic correlation ranged from -0.13 to 0.98, phenotypic correlation ranged from -0.16 to 0.99 and environmental correlation from -0.23 to 0.99. In conclusion, the results were between the values found in the specialty literature.

Key words: genetic parameters, heritability, repeatability, genetic correlations


STUDIU PRIVIND PRODUCŢIA DE LAPTE LA O POPULAŢIE DE TAURINE DE RASA HOLSTEIN-FRIZĂ DIN ZONA MOLDOVEI

Nicoleta Roşca (Dulgheru), Şt. Creangă, Mihaela Ivancia, V. Maciuc

Rezumat
   Scopul lucrării a fost estimarea parametrilor genetici pentru cinci caractere cantitative pentru producţia de lapte. În studiu au fost analizate 191 de vaci provenite de la 24 de tauri din rasa Holstein-Friză, din cadrul unei ferme din zona Moldovei. Informaţiile utilizate în studiu au fost obţinute în urma prelucrării datelor primare conform regulilor prezentate în ghidul ICAR. Estimarea parametrilor genetici a fost efectuată prin intermediul softului S.A.V.C. În urma prelucrării, coeficienţii de heritabilitate sunt: pentru cantitatea de lapte de 0,27, pentru cantitatea de grăsime de 0,31, pentru cantitatea de proteină de 0,28, pentru procentul de grăsime de 0,76 şi pentru procentul de proteină de 0,65. Coeficienţii de repetabilitate pentru caracterele analizate au fost de 0,30 pentru cantitatea de lapte, 0,35 pentru cantitatea de grăsime, 0,31 pentru cantitatea de proteină, 0,86 pentru procentul de grăsime şi 0,68 pentru procentul de proteină. Pentru caracterele luate în studiu, corelaţiile genetice au oscilat de la -0,13 la 0,98, cele fenotipice au avut valori cuprinse între -0,16 şi 0,99, iar cele de mediu între -0,23 şi 0,99. În concluzie, rezultatele obţinute se încadrează în limitele găsite în literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: parametri genetici, heritabilitate, repetabilitate, corelaţii genetice