R. Bogdan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


APPLYING THERMAL TREATMENTS TO CHICKEN HATCHING EGGS DURING STORAGE AND THE EFFECTS ON HATCHABILITY

R. Bogdan

Abstract
   Eggs incubation delay leads to lower hatching performance and weaker chick. The study was performed on ROSS 308 breeder eggs and followed the fertility and the impact of storage time on hatchability (A series), with decrease of hatchability with increase of storage time, from 80.77% (7 days) to 62.96% (21 days). The research in series A was based on results obtained from 936 eggs, spread over storage times (7, 14, 21 days) at 16°C, RH% 75%. Series B, followed the impact of thermal treatments applied to eggs during storage (7, 14, 21 days), on hatchability. Thermal treatment required egg exposure to 37.5°C for 120, 180 and 240 min. Three types of thermal treatments were applied, once for 7 days egg storage, 3 times for 14 days, 5 times for 21 days. Each thermal period x treatment combination was performed on 234 eggs, resulting a total of 6,318 eggs. Combinations for 7 days storage did not bring statistically significant improvements, combination of 2 x 180 min. is recommended for 14 days storage and for 21 days storage the combinations of 4 x 180 min. and 4 x 120 min.

Key words: storage, eggs, thermal, treatment, hatchability


APLICAREA TRATAMENTELOR TERMICE OUĂLOR INCUBABILE DE GĂINĂ ÎN TIMPUL STOCAJULUI ŞI EFECTELE ASUPRA ECLOZIONABILITĂŢII

R. Bogdan

Rezumat
   Întârzierea incubării ouălor duce la diminuarea performanţelor de ecloziune şi pui slăbiţi. Studiul prezent a fost realizat pe ouă provenite de la găini de reproductie ROSS 308 şi a urmărit fertilitate şi impactul duratei de stocaj asupra eclozionabilităţii (seria A), cu scăderi ale eclozionabilităţii odată cu creşterea perioadei de stocaj, de la 80,77% (7 zile) la 62,96% (21 zile). În seria A, cercetarea s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute de la 936 ouă, repartizate pe durate de stocaj (7, 14, 21 zile) la 16ºC, RH% 75%. Seria B, a vizat studiul impactului tratamentelor termice aplicate ouălor de incubaţie în timpul stocajului (7, 14, 21 zile) asupra eclozionabilităţii. Tratamentul termic a presupus expunerea ouălor la 37,5ºC timp de 120, 180 şi 240 de minute. 3 tipuri de tratamente termice au fost aplicate o singură dată ouălor stocate 7 zile, de 3 ori celor de 14 zile şi de 5 ori celor de 21 zile. Fiecare combinaţie perioadă x tratament termic s-a efectuat pe 234 de ouă, rezultând un total de 6.318 ouă. Combinaţiile pentru ouale stocate 7 zile nu au adus imbunătăţiri semnificative statistic, în cazul stocării de 14 zile, apare recomandabilă combinaţia 2 x 180 de minute, iar pentru 21 de zile de stocaj s-au remarcat combinaţile 4 x 180 minute, respectiv 4 x 120 de minute.

Cuvinte cheie: stocaj, ouă, tratament, termic, eclozionabilitate