Pengu Rezana

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF MICROBIAL PHYTASE ON IMPROVING DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS AND PERFORMANCE PARAMETERS OF GROWING PIGS

Pengu Rezana, Delia Etleva

Abstract
   During the last decades various experiments have been conducted all over the world with commercially available microbial phytases. Supplementation of these enzymes into the diets of growing pigs results in improving of performance parameters and digestibility of nutrients. The aim of this study was to test the effects of the microbial phytase (NATUPHOS) on the performance parameters and digestibility of nutrients of growing pigs. The microbial phytase preparation (Aspergillus niger, NATUPHOS) was supplemented to a basal ration 750 FTU/kg feed and the effects on growth performance of growing pigs were studied for six weeks experimental period. The supplementation of microbial phytase improved slightly daily weight gain, feed conversion ratio, increases the digestibility of nutrients and bioavailability of phosphorus from phytate, reduces the amount of inorganic phosphorus needed to maximize growth and bone mineralization and markedly reduces fecal excretion of phosphorus.

Key words: Growing pigs, Microbial phytase, Performance parameters, Digestibility of nutrients


EFECTUL FITAZEI MICROBIENE ASUPRA ÎMBUNĂTĂŢIRII DIGESTIBILITĂŢII NUTRIENŢILOR ŞI A PARAMETRILOR PRODUCTIVI AI PURCEILOR LA ÎNGRĂŞAT

Pengu Rezana, Delia Etleva

Rezumat
   Numeroase experimente privind utilizarea produselor comerciale pe bază de fitaze microbiene în nutriţia animală au fost organizate în ultimii zeci de ani în întreaga lume. Utilizarea acestor suplimente enzimatice determină îmbunătăţirea performanţelor productive şi a digestibilităţii hranei. Scopul acestui studiu a fost de a testa efectele utilizării fitazei microbiene (NATUPHOS) asupra performanţelor productive şi a digestibilităţii nutrienţilor la purceii la îngrăşat. Preparatul pe bază de fitază microbiană (Aspergillus niger, NATUPHOS) a fost administrat în concentraţie de 750 FTU/kg nutreţ combinat iar efectele asupra performanţelor de creştere au fost studiate pe durata a şase săptămâni. Astfel, s-au îmbunătăţit sporul mediu zilnic, conversia hranei, digestibilitatea nutrienţilor şi biodisponibilitaea fosforului din fitaţi, conducând la reducerea cantităţii de fosfat anorganic necesar pentru creşterea şi mineralizarea osoasă, respectiv la scăderea excreţiei de fosfor prin fecale.

Cuvinte cheie: Purcei la îngrăşat, fitază microbiană, parametri productivi, digestibilitate nutrienţi