Roxana Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ENTHEROPATHIES IN BOVINE YOUTH

Roxana Lazăr, M. Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
   Gastroenteropathies in bovine youth has a large incidence in households. These disorders are characterized by loss of appetite, diarrhea, weight loss, dehydration of the body leading to disorders of the body's homeostasis.
   The pathogenesis of these disorders is explained by a series of disturbances in the intestine, metabolic acidosis, dehydration of the body due to the loss of. electrolytes. The blood may be affected by hemoconcentration, hematocrit increase and false polyglobulum. Leukopenia followed by leukocytosis is observed in the first phase of the disease. The leukocyte formula has a neutrophilic character especially when the first symptoms appear and then, in the convalescence phase, lymphocytes are produced.
   The research was carried out on a 3-9-month-old bovine youth group grown in a farm in northern Moldavia region. The total number of erythrocytes, the hemoglobin concentration, hematocrit, total white blood cells and blood levels were determined. Blood samples were drawn from the jugular vein into vacutainer tubes on EDTA support.
   Based on the obtained results we may say that the bovine youth suffering from gastroenteritis presents a microcytic and hypochromic anaemia.

Key words: calves, hemoleucogram (CBC), enteropathies


ENTEROPATII LA TINERETUL TAURIN

Roxana Lazăr, M. Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
   Gastroenteropatiile tineretului taurin au o incidenţă mare în expoataţiile gospodăreşti. Aceste afecţiuni se caracterizează prin pierderea apetitului, diaree, slăbire, deshidratarea organismului care conduc la tulburarea homeostaziei organismului.
   Patogenia acestor tulburări se explica printr-o serie de tulburări la nivelul intestinului, acidoză metabolică, deshidratarea organismului datorită pierderii de electroliţi. La nivel sangvin apare hemoconcentraţie, creşterea hematocritului şi o falsă poliglobulie. În prima fază a bolii se observă leucopenie urmată de leucocitoză. Formula leucocitară are un caracter neutrofil în special la apariţia simptomelor pentru ca apoi, în faza de convalescenţă să se producă limfocitoza.
   Cercetările au fost făcute pe o grupă de tineret taurin, de 3-9 luni crescute într-o exploataţie gospodarească din nordul Moldovei. Au fost determinate numărul total de eritrocite, cantitatea de hemoglobină, hematocritul, numărul total de leucocite precum şi constantele sangvine. Probele de sânge s-au prelevat din vena jugulară în tuburi vacutainer, pe suport de EDTA.
   În urma interpretării rezultatelor efectuate se poate afirma că tineretul bovin bolnav de gastroenterită prezintă o anemie microcitara si hipocromă.

Cuvinte cheie: viţei, hemoleucogramă, enteropatii