Roxana Lazăr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SALMONELLA IN A LOHMANN BROWN CHICKEN LOT, RAISED IN A TRADITIONAL SYSTEM

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, M. Lazăr, Cristina Rîmbu

Abstract
   Infections produced by pathogenic strains of Salmonella are called salmonellosis and have an important economic and health impact. The major risk is represented by the transovarian transmission and the consumption of infected eggs which may cause severe food poisonings in humans.
   These microorganisms can be found in the intestins, but manifest tropism for the gallbladder where they may be found in large numbers and where they usually remain defining the carrier condition. In birds, most Salmonella strains don’t cause clinical signs. Even so, virulent serotypes that produce the disease exist and have specific evolution paterns. Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium are the most often isolated serotypes that are involved in public heath issues.
   In 2018, a salmonellosis outbreak was identified, produced by Salmonella sp. group D, in a laying hens lot, raised in a traditional system. Clinical manifestations were seen only in some individuals and consisted in low egg production, severe weight loss, sleepiness, lack of appetite, polydipsia and death. The forensic exam showed egg yolk peritonitis, increased volume of the spleen and liver, brittle liver, fibrinous exudate in the thoraco-abdominal cavity, light cattharal enteritis. Microbiological exam was done by making bacterial cultures from different organs extracted from the bird cadavers (heart, gallbladder, bone marrow, gastro-intestinal mass and the eggs in different stages of development). Identification of the etiological agent was done based on phenotypic aspects (cultural and morphological), biochemical (MIU, TSI, API-20E) and serology (Siglepath-Salmonella, Serum Anti-Salmonella D).
   After establishing a laboratory diagnostic, the laying hens lot was eliminated and after the depopulation, severe cleaning and disinfection actions were taken.

Key words: hen, microbiology, diagnostic


IZOLAREA ŞI IDENTIFICAREA DE SALMONELLA ÎNTR-UN EFECTIV DE GĂINI LOHMANN BROWN, CRESCUTE ÎN SISTEM TRADIŢIONAL

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, M. Lazăr, Cristina Rîmbu

Rezumat
   Infecţiile produse de speciile patogene de Salmonella poartă denumirea de salmoneloze, şi au un impact economic şi sanitar deosebit. Riscul major îl constituie transmiterea transovariană, iar prin consumul ouălor infectate se pot declanşa toxiinfecţii alimentare severe la om.
   Aceste microorganisme se localizează la nivel intestinal dar manifestă tropism pentru vezica biliară unde se găsesc în cantitate mare şi unde rămân de regulă localizate definind starea de purtător. La păsări, majoritatea salmonelelor nu produc manifestări clinice. Cu toate acestea există serotipuri virulent care produc boala şi care au o evoluţie specifică. Salmonella enteritidis şi Salmonella typhimurium sunt serovarietăţile cel mai des izolate şi implicate în sănătatea publică.
   În anul 2018, a fost identificat un focar de salmoneloză, produsă de Salmonella sp. de grup D, într-un efectiv de găini ouătoare, crescute în sistem traditional. Manifestările clinice au evoluat doar la o parte din efectiv şi au constat în scăderea producţiei de ouă, slăbire accentuată, stare de somnolentă, inapetenţă, polidipsie şi moarte. Tabloul necropsic a constat în peritonită vitelină, spleno şi hepatomegalie, steatoză hepatică, exsudat fibrinos localizat în toată cavitatea toraco-abdominală, uşoară enterită catarală. Examenul microbiologic a constat în efectuarea însămânţărilor din diferite organe ale cadavrelor de păsări (cord, măduvă osoasă, vezică biliară, masa gastrointestinală şi din ouăle aflate în diferite stadii de evoluţie ovariană). Identificarea agentului etiologic s-a efectuat pe baza caracterelor fenotipice (aspecte culturale şi morfologice), biochimice (MIU, TSI, API-20E) şi serologice (Siglepath-Salmonella, Ser Anti-Salmonella D).
   În urma stabilirii diagnosticului de laborator, efectivul de păsări ouătoare a fost eliminat iar după depopulare s-au efectuat acţiuni riguroase de curăţenie şi dezinfecţie.

Cuvinte cheie: găină, microbiologie, Salmonella sp., leziuni