Roxana Nicoleta Raţu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING QUALITY OF RAW COW MILK UTILISED IN OBTAINING OF MEDIUM-HARD CHEESES

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Abstract
   Quality of cheeses is given by the ensemble of physical-chemical and microbiological features, those ones being decisive about the choice made by consumers.
   The aim of the paper was to study the correlation between quality of raw material (cow milk) and quality of final product (Caşcaval de Şipote) obtained in a milk processing unit from Iaşi County.
   For milk were effectuated determinations to establish content of non-fat dried substance (8.84 ± 0.02%), fat (4.10 ± 0.016%), protein (3.34 ± 0.007%), lactose (4.83 ± 0.011), casein (3.04 ± 0.05%) and ash (0.69 ± 0.009%), making, also, determinations for acidity (°T) and density (g/cm3) of raw milk.
   Regarding final product, were made determinations for establishing the fat content where mean was situated at a level of 24.085 ± 0.02% minimum being 24% and maximum value reaching 24.15%. Regarding variation coefficient, those one presented a very homogenous character (0.201%). Also, were realised determinations to establish moisture content (44.964 ± 0.02%), DM (55.036 ± 0.02%) and FMD (43.67 ± 0.02%). Other indicators with a real interest for defining the qualitative ensemble of analysed product were represented by salt content, which recorded a mean of 2.45 ± 0.01% and acidity which was situated at a level of 183.97 ± 0.07°T.
   The obtained results at the end of research which was at the base of the current study highlighted the fact that utilisation of a raw material with a good quality lead to obtaining of final products with a rich nutritive value.

Key words: quality, raw milk, cheeses


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CALITATEA LAPTELUI MATERIE PRIMĂ UTILIZAT ÎN OBŢINEREA BRÂNZETURILOR CU PASTĂ OPĂRITĂ

Roxana Nicoleta Raţu, M.G. Usturoi

Rezumat
   Calitatea brânzeturilor este dată de ansamblul de caracteristici fizico-chimice şi microbiologice, acelea care sunt decisive în ceea ce priveşte alegerea făcută de consumatori.
   Scopul lucrării a fost de a studia corelaţia dintre calitatea materiei prime (lapte de vacă) şi calitatea produsului finit (Caşcaval de Şipote) obţinut într-o unitate de prelucrare a laptelui din judeţul Iaşi.
   Pentru stabilirea calităţii laptelui au fost efectuate determinări pentru a se stabili conţinutul de substanţă uscată fără grăsime (8,84 ± 0,02%), conţinutul de grăsime (4,10 ± 0,016%), conţinutul de proteine (3,34 ± 0,007%), lactoza (4,83 ± 0,011), cazeina (3,04 ± 0,05%) şi conţinutul de cenuşă (0,69 ± 0,009%). Au fost efectuate de asemenea şi determinări cu privire la stabilirea acidităţii (°T) şi a densităţii (g / cm3) laptelui crud.
   În ceea ce priveşte produsul final, s-au efectuat determinări pentru stabilirea conţinutului de grăsime unde media a fost situată la un nivel de 24,085 ± 0,02% minim fiind de 24%, iar valoarea maximă ajungând la 24,15%. Referitor la coeficientul de variaţie, acesta a prezentat un caracter foarte omogen (0,201%). De asemenea, s-au realizat determinări pentru stabilirea conţinutului de umiditate (44,964 ± 0,02%), DM (55,036 ± 0,02%) şi FMD (43,67 ± 0,02%). Alţi indicatori cu un interes real pentru definirea ansamblului calitativ al produsului analizat au fost reprezentaţi de conţinutul de sare, care a înregistrat o medie de 2,45 ± 0,01% şi o aciditate situată la un nivel de 183,97 ± 0,07 ° T.
   Rezultatele obţinute la sfârşitul cercetării, care a stat la baza studiului actual, au evidenţiat faptul că utilizarea unei materii prime cu o bună calitate duce la obţinerea de produse finale cu o valoare nutritivă bogată.

Cuvinte cheie: quality, raw milk, cheeses