T.M. El-Sheikh

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF CAGES TYPE AND MATING MANAGEMENT ON FERTILITY AND HATCHABILITY OF JAPANESE QUAIL

T.M. El-Sheikh, N.M. Essa, A.A. Abdelkareem, M.A. El-sagheer

Abstract
   This study was designed to evaluate the effects of different mating ratios; (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 male to females, respectively) and cages types:(individual and colony) on the fertility and hatchability rate of Japanese quail from 16-32 weeks of age. A total number of 260 sexed Japanese quails (65 males &195 females) at 16 weeks of age were used. All birds were randomly divided into two experimental groups according to two cage types (individually & colony cages); 160 birds for colony cage and 100 birds for individually cage. Each group was divided into five treatments of mating ratios (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 male to females, respectively), each treatment of individual cages divided into five replicates, while the colony cages was one replicate for each. The results showed that fertility rate and hatchability rate for eggs produced from quails which reared in individual cages was significantly higher (P≤0.05) than those in colony cages. Also, the mating ratios of (1:1, 1:2 and 1:3 male to females) had higher (P≤0.05) fertility and hatchability rates as compared with those of (1:4 and 1:5 male to females).However, data indicated that cages type and different mating ratios had no significant effect on chick weight at hatch (absolute & percentage).From these results, it could be concluded that individual cages had better fertility and hatchability rate as compared with those which reared in colony cages. Also, the mating ratios of (1:1, 1:2 and 1:3 male to females, respectively) are considered the best for rearing adult Japanese quail to obtain the high fertility and hatchability rates compared with others (1:4 and 1:5 male to females, respectively).

Key words: Mating ratio, fertility, hatchability, Japanese quail, cage type


EFECTELE TIPULUI DE CUŞCĂ ŞI ALE MANAGEMENTULUI IMPERECHERILOR ASUPRA FERTILITĂŢII ŞI ECLOZIUNII LA PREPELIŢA JAPONEZA

T.M. El-Sheikh, N.M. Essa, A.A. Abdelkareem, M.A. El-sagheer

Rezumat
   Studiul a fost conceput pentru a evalua efectele utilizării diferitelor rapoarte între sexe la împerechere (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 şi 1:5 masculi:femele) şi a diferitelor tipuri de cuşcă (individual şi volieră) asupra fertilităţii şi procentului de ecloziune la prepeliţele japoneze în vârstă de 16-32 săptămâni. În total, au fost introduse în studiu 260 prepeliţe sexate (65 masculi şi 195 femele), cu vârsta de 16 săptămâni. Acestea au fost împărţite aleatoriu în două loturi, în funcţie de tipul de cuşti utilizat (individual sau volieră) - 160 păsări în sistemul volieră şi 100 păsări în cuşti individuale. În fiecare lot s-au creat câte 5 subgrupe, în funcţie de raportul între sexe utilizat la împerechere (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 şi 1:5 masculi:femele). În lotul cazat în cuşti individuale s-au utilizat 5 replicări iar la cel cazat în volieră s-a utilizat câte o repetiţie pentru fiecare valoare a raportului între sexe . Rezultatele au indicat valori semnificativ mai mari (P≤0.05) ale fertilităţii şi ecloziunii la păsările întreţinute în cuşti individuale, comparativ cu cele întreţinute în cuşti volieră. Valori ale raportului între sexe de 1:1, 1:2 şi 1:3 au generat îmbunătăţiri (P≤0.05) ale fertilităţii şi ecloziunii, comparativ cu valori ale aceluiaşi raport de 1:4 şi 1:5 masculi:femele). Cu toate acestea, tipul de cuşcă şi valoarea raportului între sexe nu au influenţat semnificativ greutatea puilor de o zi. În concluzie, întreţinerea păsărilor în cuşti individuale conduce la obţinerea unei fertilităţi şi ecloziuni superioare comparativ cu cuştile de tip volieră. De asemenea, valori ale raportului între sexe de 1:1, 1:2 şi 1:3 masculi:femele sunt recomandate pentru a obţine rezultate superioare în privinţa fertilităţii şi ecloziunii, comparativ cu alte valori ale raportului masculi:femele de reproducţie (1:4 şi 1:5).

Cuvinte cheie: raport între sexe, fertilitate, ecloziune, prepeliţă japoneză, tip de cuşcă