T. Gavriş

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


NUTRIENT BALANCE STUDY IN A PIGLET DIET SUPPLEMENTED WITH A MIXTURE OF FRUITS

T. Gavriş, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Tatiana Panaite, Iulia Vărzaru, Margareta Olteanu, Cristina Şoica, Mihaela Sărăcilă

Abstract
   The objective of this study was to evaluate the effect of a mixture of dehydrated fruits (bilberry, blackcurrant, quince,) and essential oils (Bitter fenel fruit oil, Peppermint oil) on nutrients apparent digestibility coefficients on weaned piglets. A 4-week study on 8 piglets (18.69 ± 1.25 kg), male, castrated, half brothers, TOPIGS hybrid, randomly assigned in two groups (C and E). The piglets were housed in individual digestibility cages that allowed daily recording of ingesta and excretion, placed in a controlled microclimate hall (temperature of 22.9 ± 1.00 ° C, humidity 43.9% ± 3.37%). Both groups received diets with the same basic structure (corn, soybean meal - ME 3214 kcal/kg of feed and 18.00% CP). The diet of E group was supplemented daily with 1.65g mixture of fruits. During the experimental period, in the fourth week, a balance (5 days) was carried out to determine the apparent absorption coefficients of the nutrients. The balance parameters determined for protein, fat, ash and non nitrogen extractives substances decreased for experimental group, but the differences were not significant between groups. The same tendency was for digestibility of the amino acids, the differences being not statistically supported. The absorption coefficients of E group, for Cu, Mn, Zn decreased significantly compared to the C group. In conclusion the mixture of fruits does not improve the digestibility of nutrients, other benefits remaining to be studied.

Key words: pigs, plant mix, nutrients, absorption coefficients


STUDIUL BILANŢULUI NUTRIŢIONAL AL UNEI RAŢII SUPLIMENTATE CU UN AMESTEC DE FRUCTE, LA PURCEII ÎNŢĂRCAŢI

T. Gavriş, Arabela Untea, Gabriela Cornescu, Tatiana Panaite, Iulia Vărzaru, Margareta Olteanu, Cristina Şoica, Mihaela Sărăcilă

Rezumat
    Obiectivul acestui studiu a constat în evaluarea afectelor unui amestec de fructe deshidratate şi uleiuri esenţiale asupra digestibilităţii aparente a nutrienţilor, la purcei, categoria crestere. Studiul s-a efectuat pe durata a patru săptămâni, pe 8 purcei (18,69 ± 1.25 kg), masculi, castraţi, semi-fraţi, hibrid TOPIGS. Purceii au fost repartizaţi in două loturi (C si E). Purceii au fost cazati in cuşti metabolice, unde poate fi efectuată înregistrarea zilnică a ingestei şi excretei, situate într-o hală cu microclimat controlat. Ambele loturi au primit furaj cu aceeasi structura de baza (porumb, srot de soia- 3214 kcal/kg furaj energie metabolizabilă, 18% proteină crudă). Furajul pentru lotul E a fost suplimentat zilnic cu o cantitate de 1,65g amestec de fructe. În timpul experimentului, in a patra saptamană, s-a desfăsurat un bilanţ (5 zile), în vederea determinării digestibilitaţii aparente a nutrienţilor. Parametrii de bilanţ determinaţi pentru proteină, grăsime, cenuşă si substanţe extractive neazotate au scazut pentru grupul E, dar nesemnificativ faţă de grupul C. Aceaşi tendinţă a fost inregistrata si in cazul amino acizilor, dar diferenţa neputand fi sustinuta statistic. Coeficienţii de absorţiei ai lotului E, pentru Cu, Mn, Zn au fost semnificativ mai scăzuti faţă de lotul C. În concluzie, studiul a aratat ca amestecul de fructe nu imbunătaţeste digestibilitatea nutrienţilor, rămânand astfel de observat alte efecte befice asupra purceilor.

Cuvinte cheie: porci, amestec plante, nutrienţi, absorţie intesinală