Tatiana Mardari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASPECTS OF SEX BREEDING AND SEGREGATION IN RABBITS

Tatiana Mardari, Doina Leonte

Abstract
   This research study presents some indices of reproductive and sexual heredity in rabbits. The investigation subject was a rabbit flock that had the same raising conditions and the same experimental period. The largest prolificacy was obtained in October (7.6 animals) and August (7.55 heads); the lowest prolificacy was recorded in the winter months, and namely in December (5.8 heads), January (6.05 heads) and February (6.8 heads). This proves the doe-rabbits’ dependence on the day length and influence on the reproduction. The closest gender segregation ratio is 1: 0.9 in July and the farthest one is 1:1.5 in December in favor of males, which are born more often than females.

Key words: rabbits, reproduction, prolificacy, gender segregation


PARTICULARITĂŢI DE REPRODUCERE ŞI SEGREGARE A SEXELOR LA IEPURII DE CASĂ

Tatiana Mardari, Doina Leonte

Rezumat
   În studiul de faţă sunt prezentaţi unii indicatori ai particularităţilor de reproducere şi ereditate a sexului la iepurii de casă. Ca obiect al investigaţiilor au servit un efectiv de iepuroaice care au avut aceleaşi condiţii de întreţinere şi aceeaşi perioadă de experimentare. Cea mai mare prolificitate s-a obţinut în luna octombrie de 7,6 capete şi august de 7,55 capete, cea mai mică prolificitate s-a înregistrat în lunile de iarnă şi anume în decembrie de 5,8 capete, ianuarie de 6,05 capete şi februarie de 6,8 capete, aceasta demonstrează dependenţa iepuroaicelor de durata zilei şi influenţa asupra funcţiei de reproducţie. Cel mai strâns raportul de segregare între sexe este de 1:0,9 în luna iulie şi mai îndepărtat în luna decembrie de 1:1,5 în favoarea masculilor, care se nasc întru-un procent mai mare faţă de femele.

Cuvinte cheie: iepuri de casă, reproducere, prolificitate, segregare a sexelor