Tuti Widjastuti

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF DIETARY CRUDE FIBRE LEVEL ON THE FINAL BODY WEIGHT, CARCASS WEIGHT, GIZZARD WEIGHT AND LENGTH OF INTESTINE IN SENTUL CHICKEN

Tuti Widjastuti, Abun, Wiwin Tanwiriah

Abstract
   The research was held to find out of the effects of level crude fiber in the ration on the carcass weight, gizzard weight and length of intestine at sentul chicken. The research used 100 day old Sentul chickens. Crude fiber treatments in the ration were 6% (R1), 8% (R2), 10% (R3), and 12% (R4).The method used Completely Randomized Design (CRD), with five treatments and where each treatment was repeated five times and each repeated consist of five native chicks. Variable analyses were carcass weight, gizzard weight and the length of intestine. The research showed that from 6% to 8% crude fibre in the ration give the optimal results on the carcass weight, gizzard weight and the length of intestine. At 10-12% crude fibre in the ration, carcass weight was decrease, gizzard weight and the length of intestine was increase. The conclusion that the maximum crude fiber level needed in Sentul chicken rations was 8 %.

Key words: crude fiber, carcass weight, gizzard weight, the length of intestine, Sentul chicken


EFECTUL NIVELULUI ALIMENTAR DE CELULOZĂ BRUTĂ ASUPRA GREUTĂŢII CORPORALE, GREUTĂŢII CARCASEI, GREUTĂŢII PIPOTEI ŞI LUNGIMII INTESTINULUI LA PUII SENTUL

Tuti Widjastuti, Abun, Wiwin Tanwiriah

Rezumat
    Cercetarea a avut ca scop identificarea efectelor a diferite niveluri de celuloză brută în hrană asupra greutăţii carcasei, greutăţii pipotei şi lungimii intestinului, în cazul puilor din rasa Sentul. Cercetările au fost organizate pe 100 pui Sentul, în vârstă de o zi. S-au utilizat 4 graduări ale factorului experimental – celuloza brută din nutreţ: 6 % (R1), 8 % (R2), 10 % (R3) şi 12 % (R4). S-a aplicat un Design Complet Randomizat, cu 5 tratamente replicate de 5 ori. Fiecare replicare a inclus 5 pui. Variabilele investigate au fost greutatea carcasei şi a pipotei, lungimea intestinului. Rezultatele cercetărilor au indicat un răspuns productiv optim pentru valori de 6-8 % ale celulozei brute în hrană. La valorile de 10% şi 20% celuloză brută, greutatea carcasei a scăzut, în timp ce greutatea pipotei şi lungimea intestinului au crescut. În concluzie, în hrana puilor Sentul se admite un nivel maxim de 8% celuloză brută.

Cuvinte cheie: celuloză brută, greutate carcasă, greutate pipotă, lungime intestin, pui Sentul