Info Studenţi

Studii de licenţă şi masterat

SESIUNEA IUNIE 2022


  Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/disertaţie, în anul universitar 2021-2022 (format pdf)
 1. Comisiile pentru examenul de licenţă/diplomă/disertaţie
      pentru sesiunea iunie 2022 (format pdf)
 2. Ghid privind finalizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat (format pdf)
 3. Procedura ANTIPLAGIAT 2022, in cadrul examenului de diplomă, sesiunea vara, 2022. (format pdf)

 4. Tematica pentru examenul de diplomă/licenţă (2021 - 2022):
  • — tematica pentru specializarea Zootehnie - 2022 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Piscicultură şi acvacultură - 2021 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare - 2022 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 2022 (format pdf)

 5. Teste grilă - pentru examenul de diplomă/licenţă (2021 - 2022)
  • — Test grilă - Zootehnie (zi şi ID) (format pdf)
  • — Test grilă - Piscicultură şi acvacultură (format pdf)
  • — Test grilă - Controlul şi expertiza produselor alimentare (format pdf)
  • — Test grilă - Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (format pdf)

Facilităţi acordate studenţilor

 • cazare în căminele USAMV Iaşi, pe toată durata studiilor;
 • posibilitatea de servire a mesei în cadrul cantinei universităţii, în regim autoservire;
 • acces permanent la Internet, prin intermediul unei reţele moderne de fibra optica;
 • utilizarea gratuită a resurselor de documentare existente în cadrul Bibliotecii USAMV Iaşi (manuale universitare, publicaţii de specialitate româneşti şi străine);
 • gratuităţi sau reduceri la serviciile/manifestările instituţiilor culturale din Iaşi (muzee, teatru, filarmonica, biblioteci etc.);
 • acces la facilităţile bazei sportive din cadrul USAMV Iaşi (sală de sport, sală de forţă şi de tenis, pista de atletism, terenuri pentru jocuri de echipă: fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp);
 • reduceri la serviciile de transport în comun din Mun. Iaşi şi în reţeaua SNCFR;
 • burse acordate în funcţie de rezultatele obţinute sau de situaţia socială a studenţilor;
 • stagii de formare profesională în universităţi şi unităţi de producţie din alte ţări;
 • participarea activă în cadrul cercurilor ştiinţifice şi a simpozioanelor studenţeşti;
 • premii oferite pentru recunoaşterea activităţii de formare profesională sau de cercetare;
 • bilete gratuite în taberele naţionale studenţeşti, în funcţie de performanţele individuale.
  EXAMEN FINALIZARE STUDII
  - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022


  Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare organizează în perioada 01 - 06 septembrie 2022 o sesiune suplimentară pentru Examenul de Diplomă/Disertaţie, care se va desfăşura după următorul program:
  ⋙⋙ 01 - 02 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor la examen;
  ⋙⋙ 06 septembrie 2022 - susţinerea examenului.


  Structură an universitar 2021-2022


 •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022,
  studii de licenţă

 •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, master


 • Orar pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022


  ORAR LICENŢĂdescarca

  ORAR MASTERdescarca

  * A se verifica orarul pentru eventualele modificări ce pot să apară.


  Ghidul studentului

  •   Ghid de studii 2021-2022


  • Perspective profesionale


   După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:

  • societăţi şi asociaţii agricole / zootehnie;
  • societăţi din domeniul industriei alimentare;
  • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole / zootehnie;
  • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
  • camere agricole;
  • oficii pentru protecţia consumatorului;
  • poliţia vamală;
  • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor / alimentelor;
  • institute de cercetare ştiinţifică;
  • învăţământ superior;
  • învăţământ preuniversitar;
  • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
  • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
  • primării - direcţia programe de dezvoltare durabilă;
  • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
  • grădini zoologice.