Info Studenţi

Studii de licenţă şi masterat

EXAMEN FINALIZARE STUDII

SESIUNEA IUNIE 2023


  Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de diplomă/disertaţie, în anul universitar 2022-2023 (format pdf)
 1. Comisiile pentru examenul de diplomă/licenţă/disertaţie,
      pentru sesiunile anului universitar 2022 - 2023 (format pdf)
 2. Ghid privind finalizarea studiilor universitare de licenţă şi masterat (format pdf)
 3. Procedura ANTIPLAGIAT 2023, in cadrul examenului de diplomă/disertaţie (format pdf)

 4. Tematica pentru examenul de diplomă/licenţă (2022 - 2023):
  • — tematica pentru specializarea Zootehnie - 2023 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Piscicultură şi acvacultură - 2023 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare - 2023 (format pdf)
  • — tematica pentru specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 2023 (format pdf)

Facilităţi acordate studenţilor

 • cazare în căminele USV Iaşi, pe toată durata studiilor;
 • posibilitatea de servire a mesei în cadrul cantinei universităţii, în regim autoservire;
 • acces permanent la Internet, prin intermediul unei reţele moderne de fibra optica;
 • utilizarea gratuită a resurselor de documentare existente în cadrul Bibliotecii USV Iaşi (manuale universitare, publicaţii de specialitate româneşti şi străine);
 • gratuităţi sau reduceri la serviciile/manifestările instituţiilor culturale din Iaşi (muzee, teatru, filarmonica, biblioteci etc.);
 • acces la facilităţile bazei sportive din cadrul USV Iaşi (sală de sport, sală de forţă şi de tenis, pista de atletism, terenuri pentru jocuri de echipă: fotbal, handbal, baschet, tenis de câmp);
 • reduceri la serviciile de transport în comun din Mun. Iaşi şi în reţeaua SNCFR;
 • burse acordate în funcţie de rezultatele obţinute sau de situaţia socială a studenţilor;
 • stagii de formare profesională în universităţi şi unităţi de producţie din alte ţări;
 • participarea activă în cadrul cercurilor ştiinţifice şi a simpozioanelor studenţeşti;
 • premii oferite pentru recunoaşterea activităţii de formare profesională sau de cercetare;
 • bilete gratuite în taberele naţionale studenţeşti, în funcţie de performanţele individuale.

Structură anului universitar 2023-2024


 •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2023-2024
  (studii de licenţă)

 •   Desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2023-2024 (studii de master)


 • Orar pentru semestrul I, anul universitar 2023-2024


  ORAR LICENŢĂdescarca

  ORAR MASTERdescarca

  * A se verifica orarul pentru eventualele modificări ce pot să apară.


  Ghidul studentului

  Perspective profesionale


  După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:

 • societăţi şi asociaţii agricole / zootehnie;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole / zootehnie;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor / alimentelor;
 • institute de cercetare ştiinţifică;
 • învăţământ superior;
 • învăţământ preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării - direcţia programe de dezvoltare durabilă;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.