prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Despre USV IaşiDespre UniversitateUniversitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, horticultură, zootehnie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, biotehnologii agricole, licenţiaţi în biologie agricolă şi doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte, pe scurt, prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

În cadrul USV Iaşi, se desfăşoară următoarele forme de studii universitare: Învăţământ de licenţă; Învăţământ de masterat; Şcoala Doctorală; Şcoala postdoctorală; Formare continuă şi Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.

Investigaţia ştiinţifică reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare al USAMV Iaşi.

Cercetarea ştiinţifică contractată prin granturi s-a derulat în baza fondurilor obţinute pentru proiectele câştigate în competiţiile lansate de finanţatori.

Personalul didactic de la USV Iaşi a aplicat şi a câştigat susţinere financiară şi pentru derularea de proiecte finanţate din fonduri ale Uniunii Europene sau de la Banca Mondială.

Capacitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii a crescut, s-a diversificat şi consolidat prin acreditarea RENAR a Laboratorului de Oenologie şi acreditarea Laboratorului pentru expertizarea, certificarea şi controlul organismelor modificate genetic, Laboratorul de analize plantă - sol.

Unul din cele mai importante proiecte ale USV Iaşi îl constituie crearea Institutului de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) - finanţat din fonduri structurale - care este dotat cu echipamente de cercetare ultramoderne, pentru analize fizice şi chimice pentru sol, plante, apă şi aer. În cadrul institutului funcţionează un fitotron, o seră şi o casă de vegetaţie.

Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi colaborează în domeniile didactic şi ştiinţific cu universităţi din întreaga lume, în baza a 60 de acorduri.

În noiembrie 2007, USAMV Iaşi a devenit membru fondator al asociaţiei IAESTE România (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), care intermediază locuri de practică pentru studenţi din domeniile ştiinţelor naturii, inginereşti şi respectiv, agricole şi silvice.

Ca membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), USV Iaşi şi-a integrat în preocupări obiectivele privind dezvoltarea instituţională şi ştiinţifică a universităţilor, inclusiv prin mobilităţi academice, studenţeşti şi programe de cercetare. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi este membră a European University Association (EUA) şi a European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).Scurt istoric    Carta universitară
Manualul pentru Asigurarea Calităţii    Facilităţi USAMV
 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 29 iunie 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook