prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Conducerea USV Iaşi » Managementul USV Iaşi


Managementul USV Iaşi

1. Carta USV Iaşi:

2. Plan strategic instituţional:

3. Planuri operaţionale şi anexe:

Istoric (planuri operaţionale din anii anteriori)

4. Rapoarte de activitate privind starea USV Iaşi:

Istoric (rapoarte din anii anteriori)

5. Comisia de etică şi deontologie universitară:

Istoric (rapoarte din anii anteriori)

6. Rapoarte anuale privind asigurarea calităţii:

Istoric (rapoarte anuale din anii anteriori)

7. Buletine informative şi rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001:

8. Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice:

Istoric (rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice din anii anteriori)

9. Buget de venituri şi cheltuieli:

Istoric (bugetul de venituri şi cheltuieli din anii anteriori)

10. Conturi de execuţie şi bilanţuri:

Istoric (conturi de execuţie şi bilanţuri)

11. Lista funcţiilor din USV Iaşi:

12. Stat de funcţii:

Istoric (stat de funcţii din anii anteriori)

13. Facultatea de Agricultură:

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

14. Facultatea de Horticultură:

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

15. Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare:

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

16. Facultatea de Medicină Veterinară:

Istoric (planuri şi rapoarte anuale si de activitate din anii anteriori)

17. Aplicarea Legii 144 din 21 mai 2007 la USV Iaşi:

18. Măsuri pentru combaterea plagiatului şi a nepotismului:


 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 9 august 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook