prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Relaţii internationale » Biroul Erasmus+Biroul Erasmus+


Biroul Erasmus+ este organizat şi funcţionează în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice nr. 4238/17.06.2015, privind funcţionarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi stabilirea atribuţiilor acestora.

La nivelul USAMV Iaşi, în baza Ordinului MECS menţionat a fost elaborat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Biroului Erasmus+, avizat de Consiliul de Administraţie şi adoptat în şedinţa Senatului USAMV Iaşi din 17 septembrie 2015.


Misiune

Biroul Erasmus+ are ca misiune asigurarea implementării Programului Erasmus+ în cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.
În noile circumstanţe legislative Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniu educaţiei, formării, tineretului şi sportului. Cele şapte programe sunt:
- Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii;
- Tineret în Acţiune;
- Erasmus Mundus;
- Tempus;
- Alfa;
- Edulink;
- Programul de Cooperare cu ţările Industrializate.


Structura Programului Erasmus+

Structura Programului Erasmus+ este prezentată din punct de vedere strategic şi din punct de vedere funcţional. Din punct de vedere strategic, Programul Erasmus+ cuprinde trei acţiuni cheie:
- Acţiunea Cheie 1 (KA 1) - Mobilitatea persoanelor;
- Acţiunea Cheie 2 (KA 2) - Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici;
- Acţiunea Cheie 3 (KA 3) - Sprijin pentru reformarea politicilor.

Din punct de vedere funcţional, Programul Erasmus+ are următoarele structuri (formată din trei tipuri de proiecte):
- Proiecte de mobilitate (E+) pe Domeniul şcolar, Domeniul universitar, Educarea adulţilor, Formarea profesională (VET) şi Tineret;
- Parteneriate strategice (E+) pe Domeniul şcolar, Domeniul Universitar, Educarea adulţilor, Formare profesională (VET), Tineret şi Parteneriate Strategice care se adresează mai multor domenii;
- Dialog structurat.


Responsabilităţi. Obiective

 • Corespunzător structurii strategice Biroul Erasmus+ coordonează şi sprijină desfăşurarea tuturor activităţilor ce se încadrează în cele trei acţiuni cheie (KA1, KA2 şi KA3) în mod specific pentru universitatea noastră.
 • Corespunzător structurii funcţionale, Biroul Erasmus+ coordonează şi sprijină desfăşurarea următoarelor tipuri de proiecte:
  - Proiecte de mobilitate E+ în Domeniul universitar pentru Studiu, Practică, Predare şi Formare;
  - Proiecte de parteneriat Strategic (E+) în domeniul Universitar.

Pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi Biroul Erasmus+ are următoarele obiective:

 • asigură participarea USAMV Iaşi la activităţile specifice Programului Erasmus+, prin informare, promovare, consiliere în realizarea proiectelor;
 • asigură optimizarea relaţiilor participanţilor cu structurile organizatorice şi funcţionale ale USAMV Iaşi;
 • asigură evidenţa propunerilor de proiecte, a proiectelor aprobate;
 • asigură respectarea regulamentelor interne şi a legislaţiei în vigoare privind desfăşurarea proiectelor Programului Erasmus+;
 • raportează asupra activităţilor desfăşurate către conducerea USAMV Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).


Proiecte în derulare în cadrul programului Erasmus+

- Proiectul Mobilităţi în Domeniul Universitar (PMDU) din cadrul Acţiunii Cheie 1 (KA103)


Coordonatori Birou ERASMUS+

Prof. Dr. Radu-Gheorghe ROŞCA
Coordonator Birou Erasmus+
Tel: 0232 407.560; Fax: 0232 260.650
E-mail: rrosca@uaiasi.ro

Prof. univ. Dr. Neculai MUNTEANU
Coordonator instituţional proiecte mobilităţi studenţi şi personal (KA103)
Tel: 0232 407.478; Fax: 0232 260.650
E-mail: nmunte@uaiasi.ro

Prof. univ. Dr. Liviu-Dan MIRON
Coordonator instituţional proiecte mobilităţi studenţi şi personal (KA107)
Tel: 0232 407.413; Fax: 0232 260.650
E-mail: lmiron@uaiasi.ro

 
 
Copyright © 2021 USV Iaşi | Ultima actualizare: 24 septembrie 2021

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook