prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Relaţii internaţionale > Burse în străinătateBurse în străinătateBurse 2023

septembrie
Burse de studii in Canada

Appel à candidature pour 400 bourses d’études canadiennes au titre de l’année académique 2023-2024

Par l’intermédiaire de la direction régionale des bourses étrangères canadiennes, le secrétariat d’état à l’étude et à la recherche de l’Université Laval lance un appel à candidature pour 400 bourses d’études Canadienne au titre de l’année académique 2023-2024. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie A (pays industrialisés européens et extra-européens) et ceux des pays de la catégorie B (pays en développement, du tiers monde et extra-européens) elles doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de parfaire leurs connaissances pour les travaux de recherches dans les domaines auxquels l’Université Laval accorde une attention particulière.

SPÉCIFICITÉ DE LA BOURSE:
– L’Université Laval entend faciliter l’immigration aux personnes désireuses de poursuivre leurs études et d’obtenir des diplômes d'état canadien.
– Les candidats retenus au terme de la sélection de candidatures seront insérés outre leur étude dans les secteurs sensibles de la vie économique et sociale du Canada: (santé, droit, diplomatie, communication, finance, énergie, industrie, transport, agriculture). Cette option de l’Université Laval vise à donner une aptitude professionnelle aux boursiers pour pouvoir travailler s’ils le désirent au Canada à la fin de leur formation.

DURÉE DE LA BOURSE:
Les bourses couvrent la période d’un cycle de formation ou au maximum six (06) semestres voir plus.
FRAIS DE VOYAGE:
Les billets d’avion aller-retour (Provenance - Canada/ Québec), sont pris en charge par la direction régionale des bourses étrangères canadienne. Conditions préalables à la candidature en règle générale, les candidats aux bourses étrangères Canadienne doivent:
– Avoir au maximum 18 ans à 67 ans;
– Comprendre et parler correctement l’une des langues d’enseignement au Canada (Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien);
– Avoir un diplôme équivalent au brevet d’étude de premier cycle d’enseignement, au baccalauréat ou au brevet d’aptitude professionnelle des pays de l’Enion Européenne.

PROCéDURE DE SéLECTION:
Retirer auprès de la commission fédérale des bourses étrangères Canadienne(CFBEC) le formulaire de demande de bourse via leur adresse
E-mail: lavalboursecanada@gmail.com

* La commission fédérale des bourses étrangères fera étudier votre dossier par la représentation délégué de votre zone et catégorie de pays.
* Les candidats retenus recevront une attestation du secrétariat d'état à l’étude et à la recherche pour notification de la bourse. Les candidats désireux de participer aux bourses d’études 2023-2024 doivent écrire à cet e-mail pour retirer le formulaire sans oublier de laisser leur numéro de téléphone: lavalboursecanada@gmail.com

martie
Burse pentru masteranzi la Universitatea Publică din Navarra, Spania

http://www.unavarra.es/invitacion/imgs/master/maestrias-universidad-2023-a-ingles-sin.html.

Burse Fulbright student 2024-2025
pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii români

Comisia Fulbright Româno-Americană a deschis competiţia de burse Fulbright Student, pentru studii de masterat sau pentru cercetare doctorală, la universităţi din Statele Unite ale Americii, în anul academic 2024-2025.
Candidaturile pentru competiţia în curs pot fi depuse online pâna la 9 mai 2023.
Bursa "Fulbright Student" vizează toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice, şi se adresează absolvenţilor, masteranzilor, studenţilor în an final de licenţă şi doctoranzilor români.
Mai multe detalii despre Fulbright Student Award se găsesc în anunţul oficial al competiţiei.

februarie
Burse de studii superioare oferite de Guvernul croat

Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Croaţia şi Agenţia pentru Mobilităţi şi Programe UE oferă Burse ale Guvernului Croat studenţilor şi cadrelor didactice din învăţământul superior, precum şi cercetătorilor care doresc să îşi îmbogăţească experienţa profesională în instituţiile de învăţământ superior sau în institutele de cercetare croate.
Pentru România sunt disponibile două burse de studiu de câte un semestru (4-5 luni) pentru studenţi înscrişi la programe de licenţă şi masterat (tipul burselor: A1 şi/sau A2).
Termenul de aplicare este 31 martie 2023.
» Mai multe detalii

Burse de studii superioare oferite de Universitatea din Toronto

Universitatea din Toronto lansează Programul de burse de studii superioare "Lester B. Pearson" din Canada pentru studenţii străini care doresc un stagiu de studiu sau cercetare în Toronto.
» Mai multe detalii

Burse de studii universitare oferite de Academia Sud-Coreeană de Ştiinţe (KSA) din Busan

Academia Coreeană de Ştiinţe (KSA) din cadrul Institutului Coreean Avansat de Ştiinţă şi Tehnologie (KAIST) oferă 15 burse complete tinerilor din toată lumea, acoperind în totalitate cheltuielile de şcolarizare şi cazare, cu posibilitatea acordării unor premii suplimentare studenţilor cu rezultate foarte bune.
Detalii la http://admission.ksa.hs.kr şi tel. +82-51-606-2273, fax. +82-51-606-2124, e-mail: admission@ksa.kaist.ac.kr.

ianuarie
Bursele Guvernului Francez - Institutul Francez din România

Programul de burse al Guvernului francez este destinat candidaţilor români.
În fiecare an, Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din România lansează un apel naţional pentru Bursele Guvernului Francez (care vor deveni Burse de Excelenţă Franţa în 2023) pentru nivelurile de Masterat, Doctorat şi Post-Doctorat.
Acest apel este deschis pentru candidaţii la nivel de masterat până la 3 martie 2023.
- https://institutfrancais.ro/bursele-guvernului-francez


Burse 2022

septembrie
Burse acordate de Confederaţia Elveţiană pentru 2023-2024

Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate României de către Confederaţia Elveţiană.
Precizări importante:
» Este obligatorie înscrierea la partea elveţiană până la data de 05 decembrie 2022.
» Candidaţii nominalizaţi de partea română în urma acestui concurs, care nu sunt acceptaţi la burse de către partea elveţiană, în anul universitar 2023-2024 nu vor primi bursa nici de la partea română.
- Comunicat de presă, oferte de studii şi formular

iunie
Burse pentru studii în Regatul Maroc pentru 2022-2023

Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023, acordate României de către Agenţia Marocană de Cooperare Internaţională.
Precizăm că limba de predare este franceza (pentru majoritatea domeniilor) şi araba (pentru limba şi literatura arabă şi pentru studii islamice).
Termen limită pentru depunerea dosarului de candidatură: 27 iunie 2022.
- Comunicat de presă, oferte de studii şi formular

mai
Burse oferite de M.A.E. italian pentru 2022-2023

Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023: până la 36 luni de bursă.
Bursele sunt acordate în baza ofertei Institutului de Cultură Italian din Bucureşti din data de 26.05.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 515/26.05.2022
Termen limită pentru depunerea dosarului de candidatură: 13 iunie 2022.
- Comunicat de presă
- Formular de înscriere la concursul naţional
- Call for applicationsBurse 2019

decembrie
Burse M.E.C. 2020-2021

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Bursele sunt oferite pentru:
- studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
- stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
- cursuri de vară.

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informaţii privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condiţii de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul şi tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afişate pe site-ul www.roburse.ro, la secţiunea Burse / Acord bilateral.
Pentru informaţii, datele de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05

- Acorduri bilaterale

noiembrie
Burse DAAD

Serviciul German de Schimb Academic – DAAD oferă şi în acest an un număr mare de burse pentru studenţii din Romania care doresc să-şi îmbunătăţească sau perfecţioneze cunoştinţele de limba germană în cadrul unor cursuri internaţionale de vară organizate de universităţile germane.
Termenul limită de aplicare este 1 decembrie 2019, pentru un curs de vară ce va urma să se desfăşoare în vara anului 2020.
O descriere detaliată a ofertei de burse pentru cursurile de vară poate fi vizualizata aici:
http://bit.ly/BurseHSK

Scopul bursei?
Participarea la un curs organizat de o universitate din Germania, pentru aprofundarea cunoştinţelor de limbă şi civilizaţie germană.
Lista instituţiilor care oferă astfel de cursuri: http://www.daad.de/hsk-kursliste

Cine poate aplica?
Studenţi ai tuturor disciplinelor, începând cu al doilea an de studiu de licenţă sau cu primul an de masterat.

Durata: 3-4 săptămâni, pe perioada verii
Cerinţe: Rezultate bune la studii, cunoaşterea limbii germane (minim nivel A2).

Posterul competiţieiBurse 2017

decembrie
Agenţia de Credite şi Burse de Studii

Informaţii utile despre oferta de burse în baza acordurilor de colaborare bilaterale ale României pentru anul universitar 2018-2019:
- Oferta de burse 2018-2019 (.pdf),
- Site-ul Agenţiei: http://roburse.ro

noiembrie
Burse Guvernului francez 2018

Ouverture de l’appel à candidature annuel des bourses du Gouvernement français, pour les niveaux Master et Doctorat.
Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site de l’Institut Français via les liens suivants: Master et/ou Doctorat.
- PROGRAMME » MASTER 2 «. Appel ouvert du 09 octobre 2017 au 28 février 2018,
- PROGRAMME » DOCTORAT EN COTUTELLE «. Appel ouvert du 09 octobre 2017 au 28 février 2018Burse 2015

ianuarie
Bourses d'etudes en Suisse / Burse de studiu în Elveţia

Par l'intermédiaire de la commission fédérale des bourses étrangères (cfbe-suisse), le secrétariat d'état à l'étude et à la recherche de la confédération lance une nouvelle section appel à la candidature pour 600 bourses d'études suisse au titre de l'année académique 2015-2016. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie A (pays industrialises européens, et extra-européens) et ceux des pays de la catégorie B (pays en développement, du tiers monde et extra -européens). Elles doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de parfaire leurs connaissances pour les travaux de recherches dans les domaines auxquels les universités Londres accordent une attention particulière.

Spécificité de la bourse:
- par l'octroi des 600 bourses études emplois, la confédération Suisse entend faciliter l'immigration aux personnes désireux de poursuivre leurs études et d'obtenir des diplômes d'état suisse.
- les candidats retenus au terme de la sélection de candidatures seront insérés outré leur étude dans les secteurs sensibles de la vie économique et sociale de suisse: (sante, droit, diplomatie, communication, finance, énergie, industrie, transport, agriculture.. ect). Cette option de la confédération suisse vise à donner une aptitude professionnelle aux boursiers pour pouvoir travailler s'ils le désirent en suisse à la fin de leur formation.

Durée de la bourse:
- les bourses couvrent la période d'un cycle de formation ou au maximum 03 ans (Six semestre).
Frais de voyage : Les billets d'avion aller-retour (pays de provenance -suisse), sont pris en charge par la commission fédérale des bourses étrangères.
Conditions préalables à la candidature : En règle générale, les candidats à la bourse étrangère suisse doivent:
- avoir au maximum 16 ans a 64 ans - comprendre et parler correctement l'une des langues d'enseignement en suisse (français, espagnol, allemand, anglais, Italie -avoir un diplôme équivalent au brevet d'étude de premier cycle d'enseignement, au baccalauréat ou au brevet d'aptitude professionnelle des pays de l'union européenne.

Procédure de sélection:
- Retirer auprès de la commission fédérale des bourses suisses étrangères suisses (cfbe-suisse) le formulaire de demande de bourse via a leur adresse mail: cooperation_bourse_etude_suisse@outlook.fr
- Remplir et envoyer par pièce-jointe le formulaire
- La commission fédérale des bourses étrangères suisses fera étudier votre dossier par la représentation suisse déléguée de votre zone et catégorie de pays.
- Les candidats retenus recevront une attestation du secrétariat d'état à l'étude et à la recherche pour notification de la bourse. Les candidats désireux de participer aux bourses d'études 2015-2016 doivent retirer leur formulaire à remplir auprès de notre secrétariat via a leur adresse mail: cooperation_bourse_etude_suisse@outlook.fr

Date de limite des dossiers:
- La date limite de dépôt des dossiers est prévue pour le 06 FEVRIER 2015 Cependant; la commission fédérale des bourses étrangère Suisse se réserve le droit le clôturer l'octroi des bourses à concurrence des bourses disponible. Le président de la commission fédérale des bourses étrangère SuisseBurse 2014

octombrie
Burse DAAD - Peste 100 de burse individuale pentru studenţi, absolvenţi, doctoranzi şi cercetători
Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2015-2016 burse pentru şcoli de vară, studii de masterat şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania.
Pentru programe de masterat şi pentru stagii de cercetare se poate aplica şi în limba engleză.
- Comunicat de presă (format pdf)
- Oferta de burse (format pdf)


Burse 2013

octombrie
Burse DAAD
Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2014/2015 burse pentru şcoli de vară, studii de masterat şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania. Se poate aplica şi pentru programe de masterat şi pentru stagii de cercetare în limba engleză.
- Mai multe detalii (format pdf)

Toate informatiile sunt accesibile pe site-ul:
www.daad.ro

ianuarie
Şcoala de vară în domeniul biologiei moleculare, cu aplicaţii în domeniile Ştiinţele vieţii şi Medicină
Toate informatiile sunt accesibile pe site-ul:
http://www.vbcsummerschool.at
Scurtă prezentare în limba română: AICI


Burse 2012

octombrie
Deschiderea apelului pentru Bursele de Excelenţă Eiffel
- nivel Masterat şi Doctorat,
- oferite de Ministerul de Externe Francez, pentru anul universitar 2013/2014
Toate informatiile sunt accesibile pe site-ul:
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
ianuarie
Apelurile pentru transmiterea de candidaturi pentru Bursele Guvernului Francez 2012-2013

- Anunţ
- Annonce

Puteţi consulta toate apelurile pentru transmiterea de candidaturi pentru Bursele Guvernului Francez pe site-ul Ambasadei Franţei în România!:
http://www.ambafrance-ro.org/index.php/fr_FR/dossiers/la-cooperation-et-laction-culturelle/la-cooperation-universitaire-et-scientifique


 
 
Copyright © 2023 USV Iaşi | Ultima actualizare: 3 octombrie 2023

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook