prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Studii universitare de doctorat » Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT


Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020  ¦ 2021  ¦ 2022


IULIE 2022

Irina ŞUŞNIA - 12 iulie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Botanică
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Culiţă SÎRBU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Paulina ANASTASIU, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Mihaela Ioana GEORGESCU, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări asupra invaziei plantelor adventive în lunca Siretului inferior"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cristian-Sorin GAVRILĂ - 8 iulie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Producerea şi păstrarea furajelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin-Simion PĂCURAR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Titlul tezei: "Cercetări privind influenţa unor verigi tehnologice asupra producţiei şi calităţii seminţelor la Onobrychis viciifolia Scop."
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MAI 2022

Cristian TOTOLOEA - 11 mai
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU (C.V.), Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. habil. Maria HARJA (C.V.), Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind evoluţia structurii categoriilor de folosinţă şi a lucrărilor antierozionale pe terenurile agricole în pantă din bazinul hidrografic Izvoru Berheciului (Colinele Tutovei)"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


APRILIE 2022

Ioana CĂLIN (căs. BUŢERCHI) - 15 aprilie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu COTEA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    - Referenţi oficiali: Conf. univ. dr. Florin-Daniel LIPŞA, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi
CS II dr. Ancuţa NECHITA, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor cu conţinut redus de dioxid de sulf în Podgoria Iaşi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Ionuţ MOCANU - 7 aprilie
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis-Constantin ŢOPA, decanul Facultăţii de Agricultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Nicolae PETRESCU (C.V.), Universitatea "Valahia" din Târgovişte
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Esmeralda-Ionela CHIORESCU (C.V.), Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind valorificarea durabilă a resurselor de sol prin amenajări de irigaţii şi desecare-drenaj în Insula Mare a Brăilei"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2022

Petronica AMIŞCULESEI - 31 martie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Floricultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU, directorul Şcolii doctorale de Ştiinţe inginereşti
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Maria CANTOR, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Florin TOMA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Titlul tezei: "Evaluarea posibilităţilor de cultivare şi valorificare a unor specii de plante ornamentale din familia Iridaceae"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Paula-Lucelia URSACHE (căs. PINTILIE) - 31 martie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion MITREA, Universitatea din Craiova
Dr. ing. CS-I Elena TROTUŞ, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, jud. Neamţ
Titlul tezei: "Cercetări privind morfologia, bioecologia şi combaterea Sfredelitorului porumbului (Ostrinia Nubilalis Hbn) la unele specii cultivate în condiţiile de la S.C.D.A. Secuieni"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 09:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Gabriela-Victoria MARTINESCU - 25 martie
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decanul Facultăţii de Medicină Veterinară
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mariana IONIŢĂ, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ioan-Liviu MITREA, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara
Titlul tezei: "Cercetări privind bioecologia căpuşelor ixodide în zona de est a României şi epidemiologia bolilor transmise de acestea"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


FEBRUARIE 2022

Vlăduţ-Ion CIMPOI - 18 februarie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Viticultură şi Oenologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liliana ROTARU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decanul Facultăţii de Horticultură
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Claudiu-Ioan BUNEA (C.V.), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA (C.V.), Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
CS I dr. Doina DAMIAN (C.V.), Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
Titlul tezei: "Cercetări privind comportarea în pepinieră a unor soiuri noi de viţă de vie obţinute la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IANUARIE 2022

Ana-Maria Roxana HANGAN (căs. ISTRATE) - 28 ianuarie
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (C.V.)
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA, Director CSUD
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Prof. univ. dr. Maria CANTOR, USAMV Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN, USAMV Bucureşti
Titlul tezei: "Posibilităţi de utilizare a unor specii legumicole cu întrebuinţări multiple în conceptul grădinilor urbane şi periurbane"
Sala şi ora: Susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în Sala Verde, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]
 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 9 august 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook