prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic » Admitere DPPDAdmitere DPPDPersoanele care nu au urmat cursurile DPPD în perioada studiilor de licenţă, se pot înscrie pentru a urma Nivelul I în anul universitar 2022/2023.
Persoanele care au absolvit Nivelul I se pot înscrie pentru a urma Nivelul II în anul universitar 2022/2023.


Calendarul admiterii

Calendarul de înscriere şi admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică - Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (aprofundare) – curs postuniversitar:
- perioada depunerii dosarelor: pentru sesiunea din vară perioada este 27 iunie - 4 iulie 2022, iar pentru sesiunea din toamnă perioada este 1-25 septembrie 2022
- termen limită pentru depunerea dosarelor: 4 iulie 2022, respectiv 25 septembrie 2022


Înscriere

Dosarul se va depune la Departamentul de Cercetare / DPPD (Doamna Ancuţa MORARIU).


Documente necesare

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă documentele menţionate în lista de mai jos pentru Nivelul I, respectiv Nivelul II. Dosarele incomplete nu vor fi acceptate.
Notă: candidaţii trebuie să aibă asupra lor şi documentele originale.

Pentru NIVELUL I:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire a facultăţii (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (1125 lei).
  Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USV Iaşi;
 • Taxa de înscriere - 50 lei;
 • Dosar plic.

Pentru NIVELUL II:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Diplomă de absolvire studii universitare de licenţă - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de licenţă - copie;
 • Diplomă de absolvire master (adeverinţă de student la master)* - copie;
 • Supliment la diplomă (foaia matricolă) studii universitare de master - copie;
 • Certificat de naştere - copie;
 • Certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei) - copie;
 • Certificat de absolvire Nivel I (adeverinţă de absolvire) - copie;
 • Foaia matricolă - anexă la Certificatul de absolvire Nivelul I - copie;
 • Certificat medical, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la DPPD nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Carte de identitate - copie;
 • Dovada achitării a jumătate din taxa de şcolarizare (875 lei).
  Plata se poate face prin virament şi se trimite dovada plăţii sau direct, la casieria centrală a USV Iaşi;
 • Taxa de înscriere - 50 lei;
 • Dosar plic.
*Absolvenţii de studii universitare de lungă durată se pot înscrie fără a avea master.


Taxe

Taxele se pot plăti direct la casieria centrală SAU se pot vira în contul universităţii:
   Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi,
   Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3,
   CIF 4541840
   RO 44 TREZ 406 20F 330 500 XXXX
Contul este deschis la Trezoreria Iaşi.

Notă:
Se va menţiona ce fel de taxă este (ex: DPPD Nivel I, taxa şcolarizare tranşa 1).


Program casierie

07:30-10:00 şi 12:45-16:00


Relaţii suplimentare

Director DPPD, Prof. univ. dr. Mihai STANCIU
telefon: 0745 336 159, e-mail: stanciuped@yahoo.fr

Secretariat DPPD, Ancuţa MORARIU
telefon: 0232 407 396, e-mail: dppd@uaiasi.ro

 
 
Copyright © 2022 USV Iaşi | Ultima actualizare: 9 august 2022

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook