prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Informaţii de interes publicInformaţii de interes public


1. Despre USV Iaşi

1.1. Legislaţie - Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi:

1.2. Conducerea Universităţii
1.3. Organizare

1.4. Programe şi strategii
1.5. Rapoarte şi studii

2. Informaţii de interes public

2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public
2.2. Buletin informativ al informaţiilor de interes public 2.3. Buget 2.4. Bilanţuri contabile
 • Bilanţuri contabile semestriale
2.5. Achiziţii publice
 • Programul anual al achiziţiilor publice
 • Centralizator trimestrial al achiziţiilor publice
 • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5000 EUR, inclusiv anexele acestora
2.6. Declaraţii de avere şi interese 2.7. Cereri/formulare tipizate, cu timp mediu estimativ de completare a lor 2.8. Alte documente

3. Contact

3.1. Date de contact:

 • Denumirea instituţiei: Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (abreviat USV Iaşi);
 • Sediu Rectorat: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, România, cod 700490;
 • Telefon: 0232 407.407   Fax: 0232 260.650
 • Adrese de e-mail: olariumirela@uaiasi.ro, admin@uaiasi.ro
 • Adresă pagină de internet: www.uaiasi.ro
 • Pagină de contact
 • Formular electronic de contact
3.2. Programul de funcţionare al instituţiei
 • Programul: de luni până vineri, între orele 7:30 şi 16:00
3.3. Relaţii cu presa
 • Persoană desemnată: Marilena Şchiopu (Departamentul de Promovare şi Imagine)
 • Date de contact: 0232 407.479, marilenas@uaiasi.ro
3.4. Audienţe
 • Program de audienţe (în curs de actualizare)

  • Prof. univ. Dr. Gerard JITĂREANU - Rector
   Program:
  • Prof. univ. Dr. Costel SAMUIL - Prorector cu activitatea didactică
   Program:
  • Prof. univ. Dr. Liviu Dan MIRON - Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale
   Program:
  • Prof. univ. Dr. Eugen ULEA - Prorector cu dezvoltarea instituţională
   Program:
  • Prof. univ. Dr. Vasile STOLERU - Prorector cu activităţile sociale
   Program:
  • Prof. univ. Paul-Corneliu BOIŞTEANU - Director General Administrativ
   Program:

 • Mod de înscriere: prin telefon, la Prorectorat
 • Date de contact: 0232 407.427
3.5. Petiţii 3.6. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact

 
 
Copyright © 2023 USV Iaşi | Ultima actualizare: 9 iunie 2023

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook