prima pagină      contact       căutare în site     
 
    Evaluated by IEP   Diploma ARACIS   Certificare ISO   Certificare ISO   3D - CVA  
Grad de
încredere
ridicat ARACIS
  Certificare
EN ISO
9001:2015
  Certificare
EN ISO
22000:2018
  Centrul de Vizualizare
Avansată -
3D
primul de acest fel din România
 

Cine suntem

Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, biotehnologii agricole, ingineria mediului, zootehnie, de licenţiaţi în biologie şi de doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

USV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi următoarele specializări:

 • - Facultatea de Agricultură
  Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie, Managementul şi conservarea solurilor, Producerea de samânţă şi material de plantat, Tehnologii de agricultură ecologică, Tehnologii agricole moderne, Analiză şi diagnoză în agricultură, Administrarea afacerilor agricole, Managementul dezvoltării rurale, Management în alimentaţie publică şi agroturism, Management şi audit în agricultură, Expertiză pe filiera produselor alimentare, Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului, Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare, Evaluarea şi conservarea biodiversităţii;
 • - Facultatea de Horticultură
  Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale, Horticultură ecologică, Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor;
 • - Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare
  Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Reproducţie şi ameliorare genetică, Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor, Managementul producţiilor animale, Managementul exploataţiilor în acvacultură, Alimentaţia animalelor, Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor, Tehnologia exploatării suinelor, Tehnică piscicolă, Genetică, Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană, Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor, Tehnologia produselor animaliere;
 • - Facultatea de Medicină Veterinară
  Specializare: Medicina veterinară, Medicină veterinară (limba engleză).

USV Iaşi este membru:

 • - EUA (European University Association)
 • - AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
 • - ICA - Association for European Life Science Universities
 • - CASEE (The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe)
 • - EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education)
 • - membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
 • - RIFEFF (Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs)Protecţia consumatorilor - ANPC: www.anpc.gov.ro

Localizare 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook