Structura Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea - ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică. Scopul studiilor doctorale sau doctoratului este dezvoltarea resursei umane cu cel mai înalt grad de calificare în domenii profesionale specifice, de la nivelul întregii societăţi.

Director al SDMV: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA

Specializările şi personalul academic al SDVM

Boli infecţioase:
- Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
- Prof. dr. Elena VELESCU
Boli parazitare:
- Prof. dr. Liviu MIRON
- Prof. dr. Olimpia IACOB
Microbiologie - Imunologie:
- Prof. dr. Mihai MAREŞ
Morfologie normală şi patologică:
- Prof. dr. Carmen SOLCAN
- Conf. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
Obstetrică şi andrologie veterinară:
- Prof. dr. Dan DRUGOCIU
Semiologie şi patologie medicală:
- Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
- Prof. dr. Vasile VULPE

Contact

Secretariat CSUD
Secretar: Ing. Carmencita VÎNTU
Telefon: 0232 407.410
E-mail: secr_did@uaiasi.ro