Condiţii preliminare de redactare a tezei de doctorat

Teza are următorul conţinut (format printat):
1. Pagina 1 - coperta
2. Pagina 2 - subcoperta in română
3. Pagina 3 - subcoperta în limba engleză/franceză
4. Pagina 4 - titlul tezei în română
5. Pagina 5 - titlul tezei în engleză/franceză
6. Pagina 6 - cuprinsul în română
- cuprinsul în engleză/franceză
7. Pagina 7 - rezumatul şi cuvintele cheie în română
8. Pagina 8 - rezumatul şi cuvintele cheie în engleză/franceză
9. Introducerea în română
10. Introducerea în engleză sau franceză
11. Partea I - stadiul actual al cunoaşterii
12. Partea a II-a - contribuţii proprii
13. Concluziile în română
14. Concluziile în engleză/franceză
15. Bibliografia
16. Anexe

Teza (în formatul electronic) contine patru documente:
1. Teza (format .pdf) - identică cu formatul printat
2. Rezumatul, cuvintele cheie şi cuprinsul, în limba română
3. Idem în limba engleză
4. Idem în limba franceză