Discipline de studiu

ANUL I

 • Anatomia animalelor - detalii
 • Biochimie - detalii
 • Biofizică
 • Biologia animalelor de laborator - detalii
 • Biologie animală
 • Biologie celulară, histologie şi embriologie
 • Biologie vegetală
 • Biomatematică şi informatică
 • Chimie - detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Economie rurală
 • Educaţie fizică
 • Informare, documentare şi comunicare ştiinţifică
 • Istoria medicinei veterinare - detalii
 • Limbi străine
 • Nutriţie animală şi agronomie - detalii
 • Pedagogie I
 • Practică
 • Psihologia educaţiei

ANUL II

 • Anatomie - detalii
 • Anatomia şi fiziologia animalelor pentru blană - detalii
 • Biochimie - detalii
 • Biologie moleculară
 • Creşterea animalelor
 • Deontologie şi etică profesională
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Diagnostic hematologic - detalii
 • Didactica specialităţii
 • Educaţie fizică
 • Fiziologie - detalii
 • Fiziopatologie - detalii
 • Genetică şi eredopatologie
 • Limbi străine
 • Managementul producţiei cinegetice
 • Microbiologie - detalii
 • Nutriţie animală
 • Pedagogie II
 • Practică

ANUL III

 • Anesteziologie - detalii
 • Anatomie patologică - detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Diagnostic paraclinic - detalii
 • Epidemiologie - detalii
 • Etologie - detalii
 • Bunăstarea şi protecţia animalelor - detalii
 • Farmacologie - detalii
 • Fiziopatologie - detalii
 • Igienă veterinară şi protecţia mediului - detalii
 • Imagistică medicală - detalii
 • Imunologie şi imunopatologie
 • Inspecţia şi controlul hranei pentru animale - detalii
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Parazitologie şi boli parazitare
 • Patologie celulară şi oncologie comparată - detalii
 • Practică
 • Producţii animaliere
 • Propedeutică chirurgicală şi anesteziologie
 • Radiologie/Imagistică - detalii
 • Semiologie - detalii
 • Virusologie - detalii

ANUL IV

 • Boli infecţioase şi medicină preventivă - detalii
 • Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii - detalii
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dermatologie veterinară - detalii
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Diagnostic paraclinic
 • Igienă şi tehnologie alimentară
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Obstetrică veterinară - detalii
 • Ortopedie veterinară - detalii
 • Parazitologie şi boli parazitare - detalii
 • Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii - detalii
 • Patologia peştilor, albinelor şi viermilor de mătase
 • Patologie şi clinică medicală
 • Practică
 • Propedeutică chirurgicală şi anesteziologie
 • Reproducţie animală - detalii
 • Toxicologie - detalii

ANUL V

 • Boli infecţioase şi medicină preventivă
 • Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii - detalii
 • Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii - detalii
 • Controlul produselor şi alimentelor de origine animală
 • Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
 • Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
 • Legislaţie şi deontologie veterinară
 • Limbi străine
 • Managementul calităţii actului terapeutic
 • Managementul calităţii în învăţământul medical
 • Managementul proiectelor - detalii
 • Medicină dentară - detalii
 • Medicină experimentală - detalii
 • Medicină legală şi diagnostic necropsic - detalii
 • Micologie şi micotoxicologie clinică - detalii
 • Oftalmologie - detalii
 • Patologia reproducţiei - detalii
 • Patologie şi clinică medicală - detalii
 • Practică
 • Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare - detalii
 • Terapeutică - detalii

ANUL VI

 • Administrarea serviciilor veterinare de stat, sănătate şi bunăstare animală şi monitorizare boli
 • Chirurgia animalelor de companie - detalii
 • Clinica animalelor de companie
 • Clinica ecvinelor
 • Clinica rumegătoarelor - detalii
 • Clinica suinelor şi păsărilor
 • Diagnostic de laborator
 • Diagnostic paraclinic - detalii
 • Epidemiologie (2) - detalii
 • Farmacie şi legislaţia medicamentului - detalii
 • Inspecţia şi controlul produselor de origine animală
 • Managementul sănătăţii rumegătoarelor - detalii
 • Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor
 • Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă - detalii
 • Medicina internă a animalelor de companie
 • Medicină veterinară de stat şi sănătate publică - detalii
 • Microbiologie alimentară - detalii
 • Nutriţie clinică şi patologie nutriţională
 • Patologia animalelor de agreement şi exotice - detalii
 • Practică
 • Siguranţa alimentelor - detalii