Cercetare

demo

Link-uri utile


Proiecte Strategice pentru Învăţământul superior

Centrul de Cercetări Zootehnice Iaşi


Director    
    Prof. dr. Constantin Pascal » e-mail: pascalc61@yahoo.com
Cancelarul Facultăţii de Zootehnie
    telefon: +40 232 407593
 
Persoană de contact
    Prof. dr. Ioan Gîlcă » e-mail: igilca@uaiasi.ro
    telefon: +40 232 407586
 
Secretar ştiinţific
    Conf. dr. Răzvan Radu Rusu » e-mail: radurazvan@uaiasi.ro
    telefon: +40 232 407375
 
Membri
    Şef secţia I
    Şef lucr. dr. Doina Leonte » e-mail: famleonte@yahoo.com
    telefon: +40 232 407314
 
    Şef secţia II
    Prof. dr. Marius Usturoi » e-mail: umg@uaiasi.ro
    telefon: +40 232 407581
 
Responsabil cu relaţiile internaţionale
    Prof. dr. Vasile Maciuc » e-mail: vmaciuc3@gmail.com; vmaciuc@yahoo.fr
    telefon: +40 232 407486
 
Casier
    Ing. Cristina Harhata » e-mail: cristinaharhata@yahoo.com
    Tel: +40 232 407579

Profilul centrului este în domeniul zootehnie având următoarele subdomenii: 
- Nutriţie şi alimentaţie animală,
- Ameliorarea genetică a populaţiilor de animale,
- Tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor.


Link-uri utile