Conducere

Biroul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Prof. dr. Ioan Mircea POP - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan 
Prof. dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament


Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Prof. dr. Ioan Mircea POP - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan
Prof. dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Conf. dr. Răzvan RADU RUSU
Boz Ştefan Florin – anul II MASTER
Maxim Andreea – anul III CEPA