Conducere

Conducerea Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale
şi Alimentare


Facultatea de Zootehnie
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP
Decan

telefon: 0232 407477
fax: 0232 267504
e-mail: popim@uaiasi.ro; popmirceais@yahoo.com

Facultatea de Zootehnie
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prodecan

telefon: 0232 407593
fax: 0232 267504
e-mail: pascalc@uaiasi.ro

Facultatea de Zootehnie
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA
Prodecan

telefon: 0232 407589
fax: 0232 267504
e-mail: mivancia@uaiasi.ro


COMISII

Biroul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Prof. dr. Ioan Mircea POP - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan 
Conf. dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament


Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Prof. dr. Ioan Mircea POP - decan
Prof. dr. Constantin PASCAL - prodecan
Şef lucrări dr. Mihaela IVANCIA - prodecan
Conf. dr. Daniel SIMEANU - director de departament
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI - director de departament
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Conf. dr. Răzvan RADU RUSU
Boz Ştefan Florin – anul III Zootehnie
Postolache Teodor – anul III CEPA
Oancea Florentina-Ana-Maria – anul II IMAPA